Przejdź do treści


Nowy Sącz. Darmowy transport na szczepienie przeciwko COVID-19

Szczepionka, Szczepienia

Urząd Miasta Nowego Sącza zapewnia bezpłatny transport osób z niepełnosprawnościami oraz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19.

Do skorzystania z transportu uprawnieni są mieszkańcy Nowego Sącza:

  • posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Uprawnieni mieszkańcy Nowego Sącza mogą zarezerwować termin darmowego transportu organizowanego przez Urząd Miasta za pośrednictwem dedykowanej infolinii, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00, pod numerem telefonu: 18 443 57 02. Transport należy zgłaszać najpóźniej dwa dni przed terminem szczepienia. Bez wyznaczonego, konkretnego terminu i miejsca szczepienia niemożliwe jest zakwalifikowanie mieszkańca do skorzystania z transportu.

Ponadto Urząd Miasta Nowego Sącza uprzejmie informuje, że:

1. nie posiada kompetencji do zapewniania transportu sanitarnego i przewozów wymagających asysty lekarza, czy też pielęgniarki. Transport taki realizowany jest przez podmioty lecznicze w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
2. nie dowozi zespołów szczepiących do mieszkańców Nowego Sącza. Usługę tą świadczą punkty szczepień.
Osoby leżące, które są całkowicie zależne, powinny w momencie rejestracji na szczepienie zgłosić prośbę o wykonanie szczepienia przez Zespoły Wyjazdowe w miejscu ich zamieszkania lub przebywania. Dodatkowe informacje można uzyskać na ogólnopolskiej infolinii dot. szczepień (Tel: 989) lub infolinii NFZ (800 190 590).

Dodatkowo, przed skontaktowaniem się z infolinią prosimy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i informacje do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia do transportu, tj.
1. dane osoby, dla której transport jest zamawiany, w tym adres zamieszkania;
2. aktualny numer orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub orzeczenia o zliczeniu do I grupy z ww. schorzeniami (dane wymagane wyłącznie podczas rejestracji osoby niepełnosprawnej);
3. informacje o osobie, dla której zamawiany jest transport potwierdzające, że występują obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu osoby do punktu szczepień;
4. informacje o zakresie niezbędnego wsparcia, w tym środka transportu jaki musi być zamówiony (czy dostosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, konieczność zabrania wózka, balkoniku).

Wszystkie dane osobowe oraz szczególne określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – zwanej RODO zbierane są przez Administratora czyli Urząd Miasta Nowego Sącza – Centrum Zarządzania Kryzysowego na potrzeby realizacji ww. zadania. Szczegółowa klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta.

/źródło: UMNS