Przejdź do treści


Nowy Sącz: Czy miasto przejmie Miasteczko Multimedialne?

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel w trakcie wizyty w Miasteczku Multimedialnym

Podczas wczorajszej wizyty w Miasteczku Multimedialnym prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel rozmawiał z Syndykiem na temat możliwości przejęcia tego obiektu przez Miasto.

W trakcie zwiedzania nowoczesnych laboratoriów multimedialnych zastanawiano się nad możliwością udostępniania nowoczesnej infrastruktury sądeckim uczelniom, czyli PWSZ oraz WSB-NLU. Oprócz działalności badawczo-naukowej nowoczesna infrastruktura multimedialna mogłaby zostać udostępniona także dla sądeckich przedsiębiorców, aby stymulować rozwój branży IT oraz powstawanie nowych miejsc pracy.
MMC Brainville ul. Myśliwska
Sądeckie uczelnie kształcą specjalistów w dziedzinie programowania, którzy po studiach wyjeżdżają z Nowego Sącza, by szukać zatrudnienia w większych miastach. Z kolei firmy informatyczne intensywnie poszukują absolwentów takich kierunków do pracy, więc utworzenie nowoczesnej przestrzeni biurowej wraz z właściwą inkubacją i wsparciem ze strony Miasta sprawi, że powstaną nowe miejsca pracy dla Sądeczan.
Warto przywołać tutaj przykład ARP Games sp. z o.o. stworzonego w Cieszynie przez Uniwersytet Śląski oraz Powiat Cieszyński akceleratora gier wideo, który udziela dotacji dla twórców gier komputerowych. Miasteczko Multimedialne ze swoją infrastrukturą to idealne miejsce do zlokalizowanie podobnej instytucji, tym bardziej, że branża tworzenia gier komputerowych w Polsce ma się bardzo dobrze, wystarczy przywołać ogólnoświatowy sukces twórców serii Wiedźmin.
W pierwszej, nieudanej licytacji majątku spółki Miasteczko Multimedialne nie było chętnych aby kupić je za 56,1 mln zł. W dniu 21 grudnia 2018 r. odbędzie się druga licytacja. Tym razem cena jest dużo niższa, bo już 35,5 mln zł i wynosi jedną trzecią tego, co wydano na budowę i wyposażenie obiektu (ponad 112 mln zł). Jeżeli w drugiej licytacji także nie znajdzie się kupiec, prezydent Ludomir Handzel wystąpi z wnioskiem o przejęcie Miasteczka Multimedialnego na rzecz Miasta.