Przejdź do treści


Nowy Sącz. Czy 4 maja radni zadecydują o zmianach w prezydium Rady Miasta?

Nowosądecki Ratusz – fot. Maciej Berowski

Wczoraj w nowosądeckim Ratuszu odbyło się spotkanie przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza Iwony Mularczyk z przewodniczącymi klubów Koalicja Nowosądecka, Koalicja Obywatelska i Sojusz dla Nowego Sącza.

Tematem spotkania była próba ustalenia terminu głosowania nad złożonym w październiku 2021 roku wniosku o odwołanie przewodniczącej Rady Miasta. Burzliwej dyskusji przysłuchiwali się przedstawiciele sądeckich mediów, które określiły to spotkanie “obradami okrągłego stołu”. Ponad godzinna wymiana zdań zakończyła się ustaleniem, że 4 maja ma się odbyć sesja Rady Miasta Nowego Sącza, na której dojdzie do zmian w prezydium.