Przejdź do treści


Nowy Sącz. Cudzoziemiec zatrudniał nielegalnie Hindusów i Lankijczyka w swojej restauracji

fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

W trakcie kontroli w jednej z sądeckich restauracji funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wylegitymowali cudzoziemców. W wyniku kontroli stwierdzono, iż 2 obywateli Indii i 1 obywatel Sri Lanki zatrudnionych było nielegalnie.

Trzej mężczyźni w wieku od 31 do 33 lat wykonywali pracę, bez wymaganego prawem zezwolenia, naruszając przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W wyniku przeprowadzonej kontroli pogranicznicy stwierdzili również powierzanie nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom przez prezesa zarządu firmy, którym jest 29-letni obywatel Indii.

Właścicielowi firmy za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł. Natomiast wobec nielegalnie pracujących obcokrajowców, oprócz grożących kar grzywny (nawet do 2 000 zł ), zostaną wszczęte postępowania o zobowiązaniu do powrotu.

/źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej