Przejdź do treści


Nowy Sącz. Budżet Obywatelski 2023

Nowy Sącz, widok na ul. Lwowską od strony rzeki Kamienica - fot. Maciej Berowski

Na wczorajszej konferencji prasowej sekretarz miasta Piotr Lachowicz przedstawił szczegółowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2023 rok.

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono kwotę 3 591 700 zł. Kwota ta jak w roku ubiegłym została podzielona na 25 nowosądeckich osiedli. Projekty może składać każdy mieszkaniec Nowego Sącza, w wersji papierowej na dziennik podawczy Urzędu Miasta Nowego Sącza lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.bo.nowysacz.pl.

Szczegółowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza

 1. 16 maja do 13 czerwca 2022 r. – kampania informacyjno-promocyjna dotycząca rozpoczęcia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2023 rok
 2. 24 maja do 13 czerwca 2022 r. – nabór projektów;
 3. od momentu wpływu wniosków do 12 sierpnia 2022 r. – weryfikacja projektów;
 4. 22 sierpnia 2022 r. – publikacja wyników weryfikacji formalnej i merytorycznej;
 5. do 25 sierpnia 2022 r. – składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
 6. do 30 sierpnia 2022 r. – rozpatrywanie odwołań;
 7. do 5 września 2022 r. – podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie;
 8. 6 września do 19 września 2022 r. – kampania informacyjno-promocyjna zachęcająca do udziału w głosowaniu;
 9. 20 września do 27 września 2022 r. – głosowanie;
 10. 4 października 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania;
 11. 30 maja 2023 r. – opracowanie raportu z realizacji budżetu obywatelskiego.

/źródło: UM NS