Przejdź do treści

Nowosądecka Spółka NOVA otrzymała medal na Międzynarodowych Targach Pol-Eco-System 2016

Targi Pol-Eco-System 2016 - fot. www.nowysacz.pl

Spółka NOVA, która opracowała autorską technologię przetwarzania odpadów Bio innovation™ odebrała złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich Pol-Eco-System 2016.

Nagrodę odebrali prezes Zarządu spółki NOVA Piotr Leszek Piotrowski oraz wiceprezes Ewa Pancerz. Delegacji towarzyszyła dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Marta Wieciech-Kumięga. Nagrodę wręczył Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Technologia przetwarzania odpadów Bio innovation™ została opracowana przez zespół inżynierów pod kierownictwem dra inż. Józefa Ciuły

Złoty medal MTP na Międzynarodowych Targach Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych Pol-Eco-System 2016 jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród, jakie można zdobyć w tej branży.

Dla mnie jest to duże wyróżnienie, bo zajmuję się ochroną środowiska od wielu lat i jest to swego rodzaju zwieńczenie wielu lat pracy – mówi o nagrodzie Piotr Leszek Piotrowski, prezes Zarządu spółki NOVA. – Ważne, że jest to nasza, polska technologia, którą można wykonać na miejscu, w Nowym Sączu.

Technologie przerabiania odpadów są różne i trzeba było wybrać taką, która daje się zastosować w naszych, górskich warunkach – podkreśla prezes Piotrowski.

– Złoty Medal uzyskany przez spółkę NOVA na Międzynarodowych Targach Poznańskich to niezwykle prestiżowa nagroda, o którą każdego roku ubiegają się setki zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw – mówi prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – Trudna, ale wytrwała praca inżynierów miejskiej spółki doprowadziła do powstania nowatorskiej Technologii Bio innovation™, dzięki której Nowy Sącz zaistniał na arenie międzynarodowej, jako miasto kreatywne, innowacyjne i dbające o środowisko. Wysoko oceniam pracę zarządu w rozwoju firmy, ale nie wolno zapomnieć o pracownikach, którzy, jak rzadko się zdarza, wyjątkowo utożsamiają się z firmą, co jest gwarancją jej sukcesu i dynamicznego rozwoju – podsumowuje prezydent Ryszard Nowak.

Co to jest Bio innovation™?
Instalacja składa się z siedmiu bioreaktorów, biofiltra, modułu kontrolno-pomiarowego, instalacji fotowoltaicznej oraz sieci energetycznej. Proces biodegradacji odbywa się zamkniętych bioreaktorach i polega na wykorzystaniu mikrobiologicznych procesów przemiany materii do rozkładu lub przekształcenia substancji organicznych zawartych w odpadach. Odpady są napowietrzane i nawilżane, a powietrze poprocesowe oczyszczane i pozbawiane odoru w specjalnym biofiltrze. – Cały proces jest szczelnie zamknięty w bioreaktorach i zintensyfikowany poprzez wymuszony dopływ powietrza. W niektórych przypadkach filtry redukują do stu procent substancji szkodliwych – podkreśla inż. Ciuła.

Nad procesem czuwa autorski system sterowania i wizualizacji „Control BI”. Warto wspomnieć, że w procesie technologicznym wykorzystano dywersyfikację źródeł energii elektrycznej – około połowy prądu pochodzi z instalacji fotowoltaicznej (PV), reszta z własnej elektrociepłowni. – W dzisiejszych czasach, kiedy gospodarki muszą być mniej energochłonne, nasza technologia wpisuje się w te zagadnienia – zaznacza inż. Ciuła.

To, co nie ulegnie rozkładowi w bioreaktorach, przekształcane jest w kompost przemysłowy. Służy on do rekultywacji terenów zdegradowanych, składowisk i terenów poprzemysłowych.

źródło: www.nowysacz.pl