Nowi dyrektorzy powiatowych szkół

Opublikowano 12 kwietnia 2017 przez
Nowi dyrektorzy powiatowych szkół

Właśnie zostały rozstrzygnięte konkursy na dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.
– Komisja złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Kuratorium, związków zawodowych oraz rad pedagogicznych i rad rodziców z poszczególnych szkół wybrała kandydatów na dyrektorów – mówi starosta Marek Pławiak. – Dzisiaj zaakceptował ich Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.
Dyrektorem Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu ponownie został Krzysztof Szewczyk.
Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej został Michał Bulzak – dotychczasowy wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy został Ryszard Rejowski.
Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju została ponownie Urszula Janusz.
Dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu został ponownie Leszek Misiewicz.
– W przypadku Zespołu Szkół w Marcinkowicach konkurs nie odbył się z powodu braku kandydatów – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Zarząd może teraz powołać na to stanowisko kandydata na okres 10 miesięcy. Kandydat musi spełniać wszystkie wymagania, które są stawiane osobom przystępującym do konkursu.

(olsz)