Nowi dyrektorzy powiatowych szkół

Opublikowano 12 kwietnia 2017 przez
Nowi dyrektorzy powiatowych szkół

– Komisja złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Kuratorium, związków zawodowych oraz rad pedagogicznych i rad rodziców z poszczególnych szkół wybrała kandydatów na dyrektorów – mówi starosta Marek Pławiak. – Dzisiaj zaakceptował ich Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Dyrektorem Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu ponownie został Krzysztof Szewczyk. Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej został Michał Bulzak – dotychczasowy wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy został Ryszard Rejowski. Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju została ponownie Urszula Janusz. Dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu został ponownie Leszek Misiewicz. – W przypadku Zespołu Szkół w Marcinkowicach konkurs nie odbył się z powodu braku kandydatów – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Zarząd może teraz powołać na to stanowisko kandydata na okres 10 miesięcy. Kandydat musi spełniać wszystkie wymagania, które są stawiane osobom przystępującym do konkursu.

(olsz)

]]>