Przejdź do treści


Nowe zasady wywozu nieczystości płynnych

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Od 1 września 2017 roku miasto przejmuje od mieszkańców obowiązek opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Usługę w tym zakresie będzie realizować firma NOVA Sp. z o.o. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Nowego Sącza uchwałą, stawka za 1 m sześc. odbieranych nieczystości wynosi 15 zł, a rozliczenie poprzez wystawioną fakturę będzie odbywać się w cyklu miesięcznym.

– Należy podkreślić, że jest to pierwszy tego typu system w skali kraju, który swoim zasięgiem obejmie teren całej gminy. Nadrzędnym celem tego projektu jest likwidacja patologicznej praktyki nielegalnego odprowadzania do gleby i wód gruntowych nieczystości ciekłych – mówi zastępca prezydenta Wojciech Piech.- Nie ma drugiego takiego przypadku w Polsce, gdy obowiązek odbioru nieczystości ciekłych przejmuje na siebie samorząd. Mam nadzieję, że inne miasta i gminy pójdą naszym śladem. Wierzę, że z czasem większość dotychczasowych użytkowników szamb w Nowym Sączu zrezygnuje z tej formy odprowadzania nieczystości i zechce skorzystać z możliwości przyłączenia swoich gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, co skutkować będzie zdecydowanym podniesieniem jakości życia – dodaje Wojciech Piech.

Sprawdź harmonogram wywozu nieczystości płynnych

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza, podmiotowi odbierającemu nieczystości ciekłe należy zapewnić, w terminie wskazanym w harmonogramie, swobodny dostęp do zbiorników z nieczystościami ciekłymi, umożliwiając ich opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi,budynków lub pojazdów.

W sytuacji, gdy budynek został podłączony do sieci kanalizacyjnej, należy o tym fakcie poinformować Urząd Miasta Nowego Sącza.

Wszelkie niezbędne informacje w tej kwestii można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza – ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz, pok. 205 i 206, tel. 18 44 86 752, 18 44 86 762, fax. 18 4486 755, a także w spółce NOVA – 18 400 03 05.

źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza