Przejdź do treści

Nowe regulacje wywołane koronawirusem w PWSZ w Nowym Sączu

PWSZ-Nowy-Scz - fot. pwsz-ns.edu.pl

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i nowymi obostrzeniami w strefach czerwonych,  rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., wprowadził w Uczelni tryb zdalnego nauczania.

Nauczanie w formie zdalnej będzie prowadzone na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich od 17 października 2020 r. (najbliższej soboty).

 

KOMUNIKAT Nr 6/2020

 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 października 2020 r.

 w sprawie przejścia na zdalną formę kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu   

      W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że od dnia 17 października 2020 r. (tj. soboty) zajęcia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich będą prowadzone z wykorzystaniem formy zdalnej, zgodnie z właściwymi w tym zakresie regulacjami, w szczególności  z przepisami Zarządzenia Nr 74/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

      Zajęcia w formie zdalnej należy realizować zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć dostępnym zarówno dla studentów jak i nauczycieli akademickich w elektronicznym systemie obowiązującym w Uczelni.

      Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, które ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być realizowane w formie zdalnej, ponieważ wymagają dostępu do infrastruktury Uczelni będą realizowane w późniejszym terminie, określonym przez Dyrektora Instytutu.

      Biorąc pod uwagę zmieniającą się dynamicznie sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także związane z tym możliwe zmiany w otoczeniu prawnym Uczelni, uprzejmie proszę o bieżące monitorowanie komunikatów oraz przepisów wewnątrzuczelnianych publikowanych na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w zakładce „Koronawirus” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

      Niniejszy komunikat obowiązuje od 17 października 2020 r. do dnia jego odwołania.

      Ponadto informuję, że pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi pracują według dotychczasowych zasad.

/źródło: PWSZ Nowy Sącz