Przejdź do treści


Nowe kierunki w szkołach powiatowych

W piątek odbyło się Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wzięli w nim udział m.in. starosta nowosądecki Marek Pławiak i wicestarosta Antoni Koszyk.

Członkowie Rady zapoznali się z sytuacją na rynku pracy, którą omówiła wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Wnęk. Zostały też przedstawione zmiany w podziale środków na realizację programów zatrudnienia i plan szkoleń osób bezrobotnych na 2018 r.

Rada wydała pozytywną opinię dotyczącą wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w dwóch szkołach powiatowych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej planuje się utworzenie Branżowej Szkoły I Stopnia z klasą wielozadaniową, a w technikum wprowadzenie kierunków: technik informatyk, technik weterynarii i technik hotelarstwa. W Zespole Szkół w Marcinkowicach natomiast – Branżową Szkołę I Stopnia – elektromechanik pojazdów samochodowych.

– Staramy się, aby uczniowie mieli bardzo bogatą ofertę kierunków kształcenia – mówił starosta Marek Pławiak. – Zapewniamy im świetne warunki nauki, umożliwiamy robienie bezpłatnych kursów zawodowych, za które, poza szkołą musieliby zapłacić po kilka tysięcy złotych. Wprowadzamy też nowe kierunki kształcenia, które najpierw omawiamy z potencjalnymi pracodawcami. Jest coraz większe zapotrzebowanie na fachowców w różnych zawodach i wychodzimy naprzeciw tym potrzebom.

Nowe kierunki zamierza też wprowadzić Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Będą to: Dietetyka, Transport i logistyka oraz Zarządzanie. W tym przypadku Rada również zaopiniowała pozytywnie te propozycje.

(olsz)