Przejdź do treści


Nowe atrakcje turystyczne na Sądecczyźnie – przekazanie umów

Jutro 21 lipca, o godzinie o 10:00 w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” przy ul. Jana Długosza 3 w Nowym Sączu odbędzie się uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie rewitalizacji Domu Zdrojowego w Żegiestowie-Zdroju, nowe wyposażenie amfiteatru w Korzennej, budowę ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Muszynie, zagospodarowanie terenu Nakła w Piwnicznej-Zdroju i modernizacje szkoły w Barcicach.

To kolejne inwestycje z unijnym dofinansowaniem, które będą realizowane na Sądecczyźnie. W sumie na ten cel przeznaczono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ponad 12,5 mln zł.

W wydarzeniu udział wezmą: wicemarszałek Stanisław Sorys, burmistrz miasta i gminy Piwniczna-Zdrój Zbigniew Janeczek, burmistrz miasta i gminy Muszyna-Zdrój Jan Golba, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, sekretarz gminy Korzenna Krzysztof Ogorzałek, a ze strony Cechini Żegiestów-Zdrój Główny Sp. z o.o. – prezes Stanisław Cechini i wiceprezes Józef Cechini.