Przejdź do treści


Nowa wizja Nowego Sącza – Wystawa na Rynku

Nowa wizja Nowego Sącza, wystawa na Rynku - źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza

Na sądeckim rynku można podziwiać wystawę pod tytułem. “Nowa wizja Nowego Sącza”. Wystawa jest wynikiem współpracy pomiędzy miastem Nowym Sączem i Politechniką Krakowską. Studenci Wydziału Architektury PK prezentują wizje nowych budynków a także rewitalizację starych budowli w naszym mieście.

Miejsca w Nowym Sączu jako tematy projektów zostały wskazane przez Wydział Architektury Urzędu Miasta, jednak bez narzucania konkretnych rozwiązań. Były wśród nich Rynek Maślany, Park Strzelecki i stara cegielnia w Zawadzie. – Z punktu widzenia samorządu to cenne, że mamy pewne projekty, pewne wizje młodych ludzi, które mogą być wykorzystane w realizacji celów miasta – powiedział dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Nowego Sącza Mirosław Trzupek, animator współpracy z PK. – Z drugiej strony uczelnia ma ten komfort, że studenci projektują w realnych miejscach, nie są to wizje oderwane od rzeczywistości.

Także prezydent Nowak podkreślił, że projekty krakowskich studentów wcale nie są czystym fantazjowaniem. – Niektóre już są realizowane, aczkolwiek podlegają pewnej modyfikacji, bo młodzi ludzie mają niezwykłą fantazję, dla nich kreska to tylko kreska, a dla to miliony – zaznaczył prezydent. – Staramy się dojść do takiego konsensusu, żeby ci młodzi ludzie mieli satysfakcję, że zostawiają ślad nie tylko w Krakowie, ale i w Małopolsce, w tym w Nowym Sączu.

Wizje krakowskich studentów to nie tylko konkretne nowe budynki, parki czy tereny wypoczynkowe. – Te projekty pomagają nam na przykład w tworzeniu planów miejscowych, wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy – podkreśla dyr. Trupek. – Dostajemy od uczelni to pewien obraz miasta i możemy go wykorzystywać w swoich działaniach planistycznych.

źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza