Przejdź do treści


Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Z początkiem drugiego kwartału 2018 r. Muzeum Okręgowe rozpocznie działalność w nowej siedzibie – w zabytkowej, odnowionej kamienicy położonej przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu. Gruntowna modernizacja obiektu była możliwa dzięki środkom pochodzącym z budżetu województwa oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. O efektach prac i planowanych ekspozycjach, które na pewno zachwycą zwiedzających, informowali Leszek Zegzda z zarządu województwa oraz przedstawiciele Muzeum Okręgowego.

Główne prace remontowe oraz adaptacyjne związane ze zmianą funkcji obiektu i przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby muzeum zostały już zakończone. Drobne prace wykończeniowe i te związane z aranżacją wnętrz oraz „przeprowadzka” zmagazynowanych w Miasteczku Galicyjskim eksponatów potrwają do końca marca przyszłego roku.

Muzeum Okręgowe dysponuje znakomitymi przestrzeniami, zarówno w Nowym Sączu, jak i poza miastem. Olbrzymią bolączką był jednak brak własnej, głównej siedziby. Teraz placówka zyskuje obiekt w pięknym miejscu i znakomitej lokalizacji, idealnie dopasowany do potrzeb. Planowane w maju przyszłego roku otwarcie będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii sądeckiego Muzeum i z pewnością odciśnie się w świadomości mieszkańców regionu – podkreślał Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Dzięki realizacji inwestycji w jednym miejscu będzie można podziwiać większość zachowanych eksponatów stanowiących dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny. Żeby jednak cały projekt się powiódł, należało przejść pomyślnie przez kilka etapów. Począwszy od zakupu nieruchomości w 2016 roku, poprzez roboty budowlano – remontowe, na pracach wykończeniowych kończąc. Do wiosny 2018 roku będą jeszcze prowadzone działania związane z pełną aranżacją wystaw stałych i ekspozycji czasowych.

Całość inwestycji opiewała na kwotę ponad 4 mln zł, z czego 978 tys. zł stanowiło dofinansowanie z funduszy europejskich. Na zakup budynku oraz współfinansowanie jego adaptacji na cele muzealne, wyposażenia i aranżacji wystaw Województwo Małopolskie przekazało blisko 3 mln zł.
W głównej siedzibie Muzeum Okręgowego będzie prezentowane przede wszystkim dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny oraz dzieje miasta Nowego Sącza. Wystawa stała będzie nawiązywać do historii samego budynku (wzniesionego w 1912 r. i pełniącego funkcję austro-węgierskiego banku) w kontekście samorządności w dobie autonomii galicyjskiej. Obejmie czasy od 1867 r. do końca II wojny światowej. Na stałe będzie również eksponowana kolekcja obrazów słynnego sądeckiego portrecisty Bolesława Barbackiego. W dużej sali reprezentacyjnej będą organizowane spotkania, konferencje i koncerty oraz wystawy zmienne. Na uroczyste otwarcie nowej siedziby pracownicy muzeum zapowiadają ekspozycję dzieł Jacka i Rafała Malczewskich.

/UMWM