Przejdź do treści


“Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” – Działania sądeckich Policjantów

18 października br. od wczesnych godzin rannych na terenie Nowego Sącza policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili akcję „niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Podczas prowadzonych ogólnopolskich działań funkcjonariusze reagowali nie tylko na wykroczenia popełniane przez pieszych i rowerzystów, ale dyscyplinowali także kierowców stwarzających zagrożenie dla tej grupy uczestników ruchu drogowego. Wzmożone działania ukierunkowane były przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.

Jesień jak i zima to te pory roku kiedy wzrasta liczba zdarzeń z udziałem tej kategorii uczestników ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi, jak również niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych – w tym brak elementów odblaskowych sprzyjają niebezpiecznym sytuacjom na drodze.

Podczas akcji policjanci reagowali nie tylko na niewłaściwe zachowania kierowców wobec pieszych, takie jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, omijanie innych pojazdów, które zatrzymały się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, jeżdżenie wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, ale również zwracali uwagę, czy także piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Podczas trwania działań policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu ujawnili:

 • 126 wykroczeń popełnionych przez pieszych (w tym aż 117 przypadków przechodzenia w miejscach niedozwolonych oraz 2 niestosowania się do sygnalizacji świetlnej);
 • 6 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów( w tym 4 przypadki jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych)
 • 33 wykroczenia po stronie kierowców( 1 przypadek nieustąpienia pierwszeństwa oraz 3 przypadki nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych)

Akcja przeprowadzona na terenie całego kraju, ma przypomnieć niechronionym uczestnikom ruchu, by nie lekceważyli własnego bezpieczeństwa. Piesi i rowerzyści w przeciwieństwie do kierujących pojazdami pozbawieni są jakiekolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd w wielu przypadkach nie mają żadnych szans na przeżycie. Aby uniknąć tragicznych zdarzeń zadbajmy o swoje bezpieczeństwo i pamiętajmy także o noszeniu odblasków, dzięki którym jesteśmy widoczni dla kierujących. Nawet najmniejszy element odblaskowy może uratować życie.

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PIESZYCH, WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW.

 • Piesi obowiązani są korzystać z chodników.
 • Piesi obowiązani są chodzić lewą stroną jezdni; piesi powinni chodzić jeden za drugim;
 • Pieszym nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych;
 • Pieszym nie wolno przebiegać przez jezdnię;
 • Pieszym nie wolno wchodzić na jezdnię zza pojazdu albo innej przeszkody, która ogranicza widoczność drogi;
 • Pieszym nie wolno przechodzić przez przejazd kolejowy, kiedy zapory są opuszczone.

NATOMIAST KIEROWCA POWINIEN:

 • Zwolnić przed miejscami oznakowanymi jako przejścia dla pieszych, przystanki komunikacji publicznej oraz skrzyżowania.
 • Widząc pieszych na chodniku, oczekujących na przejście przez jezdnię, zatrzymać pojazd i pozwolić im bezpiecznie przejść.
 • Nie wyprzedzać, nie omijać pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, na samych przejściach oraz przystankach.
 • Nie ruszać pojazdem przed zakończeniem przekraczania jezdni przez pieszego.
 • Nie używać sygnałów dźwiękowych, aby wymóc na pieszym szybsze przekraczanie jezdni.
 • Nie omijać autobusu w trakcie wysiadania bądź wsiadania pasażerów.
 • Pamiętać, że w kontakcie z pojazdem pieszy jest bez szans.

BĄDŹ BARDZIEJ WIDOCZNY!

Nawet jeden element odblaskowy na ubraniu, rękawach, plecaku, tornistrze zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Musimy pamiętać, że jadący z włączonymi światłami pojazd zauważymy z odległości 300-400 metrów, a kierujący tym pojazdem zauważy nieoświetlonego pieszego z odległości 15-20 metrów. Droga hamowania przy prędkości 50 km/h wynosi około 25 metrów.

źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu