Przejdź do treści


Niebawem rozpocznie się budowa ponad 600 metrowego mostu w Kurowie

Wizualizacja nowego mostu na rzece Dunajec w Kurowie – źródło: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z polsko-węgierskim konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina i Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű na budowę ponad 600 metrowego mostu w Kurowie, na rzece Dunajec (w ciągu drogi krajowej nr 75). Koszt inwestycji wyniesie ponad 189 mln. złotych. Przeprawa wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ma być godowa w ciągu 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jednak do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Nie tylko nowy most

Oprócz budowy nowego mostu przewidziano także:

  • przebudowę skrzyżowania DK75 z drogą gminną w Kurowie, parkingu z miejscem ważenia pojazdów, budowę 2 konstrukcji oporowych,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych,
  • budowę zatok autobusowych, ekranu akustycznego, ciągów pieszo-rowerowych
  • oraz rozbiórkę 3 przepustów drogowych i budowę nowych, rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Dunajec, adaptację przyczółka istniejącego mostu na punkt widokowy,
  • rozbiórkę dojazdu do istniejącego mostu,
  • budowę dróg serwisowych, kanalizacji, kanału technologicznego,
  • przełożenie sieci teletechnicznej,
  • wykonanie oświetlenia drogi oraz pełnej rekultywacji terenu zajętego pod zaplecze i plac budowy.

/źródło: GDDKiA