Przejdź do treści


Nie żyje Józef Oleksy były Premier i Marszałek Sejmu, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków pochodzących z Sądecczyzny

Na zdjęciu z 2004 roku Marszałek Sejmu Józef Oleksy . Fot. PAP/Piotr Rybarczyk

Józef Oleksy urodził się 22 czerwca 1946 roku w Nowym Sączu, był ministrantem w parafii św. Małgorzaty ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Był absolwentem na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Był dziekanem oraz wykładowcą na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów, a także wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej. Karierę polityczną rozpoczął w czasach PRL, pełnił funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz ministra do spraw współpracy ze związkami zawodowymi. Brał czynny udział w przemianach ustrojowych, uczestnicząc w obradach Okrągłego Stołu jako przedstawiciel strony Rządowej. Był Premierem Polski w latach 1995-1996, zajmował stanowisko ministra spraw wewnętrznych w rządzie Leszka Millera a także kilkakrotnie marszałka Sejmu.