Przejdź do treści


“Nie dla CETA!” – Demonstracja na sądeckim Rynku

"Nie dla CETA!" Demonstracja na sądeckim Rynku - fot. Andrzej Kłodnicki

W najbliższą sobotę na sądeckim Rynku o godz. 13:00 odbędzie się demonstracja pod hasłem “Nie dla CETA” będąca wyrazem niezadowolenia lokalnych producentów żywności z planu ratyfikowania umów transatlantyckich TTIP i CETA. Demonstracja będzie połączona z prezentacja regionalnych produktów spożywczych.

Sądecka Kooperatywa Spożywcza będąca organizatorem akcji zachęca do uczestnictwa w demonstracji lokalnych rolników, organizacje rolnicze, koła gospodyń i inne organizacje mogące zaprezentować swoje lokalne i tradycyjne produkty żywnościowe. Mile widziane są stroje ludowe nawiązujące do tradycji naszego regionu.

Na demonstracji i prezentacji regionalnej żywności spotkają się osoby, którym kwestia umów transatlantyckich nie jest obojętna i chcą wyrazić swój sprzeciw. Ponadto, jedną z form protestu będzie prezentacja produktów żywnościowych od lokalnych rolników, które są szczególnie zagrożone, jeśli umowa CETA zostanie zawarta.

Dlaczego się sprzeciwiamy? Nie chcemy pozwolić, aby ponadnarodowe korporacje decydowały o naszym zdrowiu i życiu – mówi Anna Pietrusza z Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej. – Nie zgadzamy się, aby rynek europejski i polski został zalany produktami chemizowanymi, modyfikowanymi i niezgodnymi z europejskimi normami. Nie chcemy, aby zniknęły polskie, unikatowe na skalę świata, odmiany nasion i roślin.

Środowisko lokalnych producentów żywności nie zgadza się, aby rodzimi, drobni rolnicy musieli walczyć o swoje naturalne i od pokoleń pielęgnowane prawa za oceanem, w obcym dla nich języku. Umowa ratyfikacyjna ma zostać podpisana 18 października podczas Rady Europejskiej, gdzie Polskę będzie reprezentował Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych. – Wystarczy, że sprzeciwi się jeden kraj – dodaje Anna Pietrusza. – Niech Nowy Sącz w sobotę, 15 października dołączy do ogólnopolskich i ogólnoeuropejskich demonstracji przeciwko szczególnym przywilejom dla korporacji – przeciwko CETA!

Organizatorzy demonstracji i towarzyszącej jej prezentacji wyrobów lokalnych rolników podkreślają, że zarówno Sądecka Kooperatywa Spożywcza, jak i zapowiadana demonstracja są apolityczne. Członkowie i sympatycy Kooperatywy Spożywczej są ludźmi różnych poglądów, których organizatorzy nie weryfikują. W tym duchu dążą do formuły demonstracji “no logo”, proszą uczestników o nie przynoszenie transparentów, emblematów i oznaczeń, które nie są związane bezpośrednio z hasłami przeciwko TTIP i CETA.

Uważają, iż cel jaki przyświeca tej manifestacji powinien zjednoczyć wszystkich mieszkańców regionu, mimo różnic ideowych. Podkreślają, że dążą do koegzystencji, a nie budowania społeczeństwa ideologicznego, nie chcą rozróżniania i powiększania podziałów ideologicznych.

fot. Justyna Szczypuła, Andrzej Kłodnicki