Nie bądźmy obojętni. Jeden telefon może uratować życie! Działania prewencyjne i pomocowe sądeckiej Policji

Opublikowano 26 października 2016 przez

Kiedy na dworze panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.

Aby ograniczyć zagrożenie utraty życia i zdrowia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu prowadzi działania prewencyjne i pomocowe na rzecz ludzi bezdomnych, samotnych i bezradnych, jak również znajdujących się pod wpływem alkoholu, przebywających na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach nieogrzewanych czy opuszczonych.

Wymienione działania mają na celu chronić życie takich osób oraz zapobiec zgonom w wyniku wychłodzenia organizmu. Policjanci objęli szczególnym nadzorem miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Kontrolują między innymi dworce, przystanki komunikacyjne, ogródki działkowe, pustostany i klatki schodowe. W przypadku napotkania osób bezdomnych policjanci doprowadzają je do noclegowni, schronisk czy innych miejsc, w których mogą otrzymać fachową pomoc. Przekazują też informacje o noclegowniach, środkach higieny oraz posiłkach, które mogą otrzymać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach.

Policjanci zwracają też szczególną uwagę na przebywające na wolnym powietrzu osoby nietrzeźwe, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. Po napotkaniu takich osób, policjanci doprowadzają je do miejsca zamieszkania lub do wytrzeźwienia.

Z uwagi na spadki temperatury apelujemy do wszystkich mieszkańców miasta i powiatu, by zwracali uwagę na osoby w swoim najbliższym sąsiedztwie, które są samotne lub nie mają odpowiednich warunków do egzystencji. Prosimy o informowanie o takich sytuacjach Policję lub Ośrodki Pomocy Społecznej, gdyż bardzo często tylko wczesna reakcja może zapobiec tragedii.

źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu