Przejdź do treści

Nie bądźmy obojętni. Jeden telefon może uratować życie! Działania prewencyjne i pomocowe sądeckiej Policji

Kiedy na dworze panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.

Aby ograniczyć zagrożenie utraty życia i zdrowia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu prowadzi działania prewencyjne i pomocowe na rzecz ludzi bezdomnych, samotnych i bezradnych, jak również znajdujących się pod wpływem alkoholu, przebywających na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach nieogrzewanych czy opuszczonych.

Wymienione działania mają na celu chronić życie takich osób oraz zapobiec zgonom w wyniku wychłodzenia organizmu. Policjanci objęli szczególnym nadzorem miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Kontrolują między innymi dworce, przystanki komunikacyjne, ogródki działkowe, pustostany i klatki schodowe. W przypadku napotkania osób bezdomnych policjanci doprowadzają je do noclegowni, schronisk czy innych miejsc, w których mogą otrzymać fachową pomoc. Przekazują też informacje o noclegowniach, środkach higieny oraz posiłkach, które mogą otrzymać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach.

Policjanci zwracają też szczególną uwagę na przebywające na wolnym powietrzu osoby nietrzeźwe, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. Po napotkaniu takich osób, policjanci doprowadzają je do miejsca zamieszkania lub do wytrzeźwienia.

Z uwagi na spadki temperatury apelujemy do wszystkich mieszkańców miasta i powiatu, by zwracali uwagę na osoby w swoim najbliższym sąsiedztwie, które są samotne lub nie mają odpowiednich warunków do egzystencji. Prosimy o informowanie o takich sytuacjach Policję lub Ośrodki Pomocy Społecznej, gdyż bardzo często tylko wczesna reakcja może zapobiec tragedii.

źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu