Przejdź do treści

Negatywna opinia Radcy Prawnego do projektu uchwały zakładającego dopłaty do wody i ścieków

Rynek w Nowym Sączu - fot. Piotr Gaborek

Grupa radnych przygotowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 maja 2020 r.

Opinie prawną na temat projektu uchwały na wniosek przewodniczącej Rady Miasta Iwony Mularczyk wydał Radca Prawny. W opinii tej wskazano liczne błędy, w tym między innymi fakt, iż projekt uchwały nie zawiera źródła finansowania dopłat, co jest sprzeczne z art. 58. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. A w dalszej konsekwencji  prowadzi do naruszenia m.in. art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, poprzez nierespektowanie zasad planowości, celowości, gospodarności i równowagi budżetowej.

Prezydent Ludomir Handzel propozycję części radnych nazywa „Kolejną próbą destabilizacji Miasta w okresie pandemii” – Grupa radnych chce wpompować miliony złotych do Sądeckich Wodociągów. Spodziewamy się spadku dochodów miasta z podatków, prowadzimy program dopłat do cen wody dla mieszkańców, a w tym samym czasie spółka, która wykazała 6,8 miliona zysku za 2018 rok oraz posiadała na kontach 16 milionów złotych ma dostać środki z naszych podatków – komentuje prezydent Ludomir Handzel podkreślając, że znacznie lepszym rozwiązaniem dla mieszkańców będzie odkupienie sprzedanych udziałów Sądeckich Wodociągów –  Uważam, że lepiej odkupić udziały w SW – spółka nie będzie musiała za nie płacić w przyszłości środkami własnymi, czyli pochodzącymi od mieszkańców! Wtedy obniżymy ceny wody – mówi prezydent.