Przejdź do treści


Nad Kamienicą budują ścieżkę turystyczną

Ścieżka nad Kamienicą

Nad Kamienicą w Nowym Sączu powstaje ścieżka pieszo-biegowo-rowerowa, z której będzie można skorzystać już w wakacje.

Budowa ścieżki turystycznej nad Kamienicą to jeden z elementów dużego projektu pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku”. W projekcie, oprócz Nowego Sącza, udział biorą również Stary Sącz, Łącko, Chełmiec oraz Bobowa.

Projekt Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Urząd Miasta w Nowym Sączu uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 563 000 złotych a koszt budowy ścieżki to 5 276 700 złotych brutto.

W ramach kolejnych etapów inwestycji, wykonane zostaną siłownie „pod chmurką”, instalacja oświetlenia, monitoring, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci.

/źródło: UM NS