Przejdź do treści


Muszyna-Zdrój zwycięzcą rankingu aktywności gmin subregionu sądeckiego 2016

Ranking aktywności gmin subregionu sądeckiego 2016 - Fot. www.malopolska.pl

Zwycięzcą rankingu aktywności gmin subregionu sądeckiego 2016 została Muszyna-Zdrój. Na podium stanęły również miasta Mszana Dolna i Krynica-Zdrój. Uroczystą galę, której towarzyszył cykl warsztatów „Samorząd Subregionu Sądeckiego – Perspektywa roku 2018” otworzyła przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska. Podczas paneli dyskusyjnych członek zarządu Leszek Zegzda podkreślił jakże istotną współpracę województwa z organizacjami pozarządowymi.
To już kolejna edycja Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego, którą przygotował Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Fundacja Sądecka wraz ze Społeczno-Kulturalnym Towarzystwem „Sądeczanin”.
Ogromna determinacja i wola rozwoju gmin i powiatów powoduje, że władze sięgają po różne instrumenty finansowe, by region miał możliwość realizowania wspaniałych projektów inwestycyjnych, ubogacających naszą ziemię. Samorząd województwa odgrywa ogromną rolę w redystrybuowaniu funduszy unijnych, dzięki czemu nasz region może rozwijać się w sposób zrównoważony. Inwestycje w transport, kulturę, edukację, sport, czy ochronę zdrowia to główne kierunki, które wymagają ogromnego zaangażowania, ale dzięki wsparciu samorządów lokalnych można jest skutecznie realizować – podkreślała przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska.
Podczas paneli dyskusyjnych poświęconym najważniejszym tematom dla regionu, Leszek Zegzda – członek zarządu województwa małopolskiego omówił szeroko współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Ostatnie lata funkcjonowania samorządu województwa małopolskiego pokazują, że co roku zwiększane są środki na działalność organizacji pozarządowych. W roku 2016 przekazaliśmy na ten cel 26 mln zł, które zostały rozdzielone na bardzo szeroki wachlarz aktywności w różnych obszarach. W Małopolsce realizujemy 14 programów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych m.in. w zakresie bezpieczeństwa, w polityce senioralnej, kulturze, sporcie, czy turystyce. Musimy wspierać organizacje pozarządowe, bowiem aktywni obywatele są prawdziwym skarbem
– mówił członek zarządu województwa Leszek Zegzda.
Coroczna Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego obejmuje 39 jednostek samorządowych z trzech powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza i uwzględnia dwadzieścia cztery kryteria oceny w czterech kategoriach (generowanie dochodów, pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna gminy, efekty polityki społecznej). W klasyfikacji końcowej, po podsumowaniu wyników cząstkowych poszczególnych kategorii, najbardziej aktywną jednostką samorządu terytorialnego w subregionie sądeckim w roku 2016 okazała się właśnie gmina Muszyna, która w poprzednich latach zajmowała również wysokie miejsca w uogólnionej ocenie rankingu.
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska.

źródło: www.malopolska.pl