Przejdź do treści


Mimo fali upałów Woda dla mieszkańców Nowego Sącza będzie dostarczana bez ograniczeń

Jak informują Sądeckie Wodociągi, spółka posiada ujęcia wód podziemnych, pobiera także wodę pod dnem Dunajca co oznacza że nawet przy minimalnym poziomie wody będącym skutkiem długotrwałej suszy, Sądeckie Wodociągi są w stanie zaopatrywać mieszkańców Nowego Sącza w wodę. Mimo wprowadzonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne ograniczenia w dostawach energii dla przemysłu, spowodowanego obniżeniem poziomu wód w rzekach i jeziorach. Nie ma także ryzyka związanego z ograniczeniami dostaw wody – Posiadamy własne agregaty zapewniające stabilną i ciągłą dostawę wody oraz odbiór ścieków – Podkreślił prezes Sądeckich wodociągów Janusz Adamek