Przejdź do treści


Miejski System Powiadamiania SMS

Zarejestruj się w Miejskim Systemie Powiadamiania SMS i otrzymuj bezpłatne wiadomości SMS z informacjami o:

  • sytuacjach kryzysowych w mieście zagrażających zdrowiu i życiu
  • zagrożeniach meteorologicznych lub hydrologicznych (np. burze, silne opady deszczu lub śniegu, silne wiatry, podniesione stany wód)
  • wydarzeniach kulturalnych i sportowych (np. festyny, imprezy sportowe, koncerty)
  • publicznym transporcie zbiorowym (np. zmiany rozkładów jazdy komunikacji miejskiej)
  • z zakresu gospodarki komunalnej (np. zbiórka odpadów wielkogabarytowych)

Otrzymywanie wiadomości z Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS jest bezpłatne. Jedyny koszt to jednorazowa opłata za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej lub wyrejestrowującej (zgodny z cennikiem właściwego operatora GSM).20140728_plakat_system_powiadamiania_sms

Rejestracji w systemie można dokonać na dwa sposoby:
wysyłając SMS na numer 799 599 523 w treści wpisując wybrany kod rejestrujący
wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www.nowysacz.serwersms.pl.

Z systemu można się również wyrejestrować w dowolnym momencie.

źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza