Przejdź do treści


Międzynarodowa konferencja na temat bezpieczeństwa seniorów w sądeckiej komendzie Policji

foto. KMP Nowy Sącz

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona tematowi bezpieczeństwa seniorów pod hasłem: “Świadomy, to bezpieczny senior”.
Wydarzenie honorowym patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta.
Głównym celem konferencji było pogłębienie wiedzy seniorów z zakresu bezpieczeństwa. Omówiono między innymi kwestię dotyczącą przestępstw popełnianych na szkodę seniorów oraz zaprezentowano sposoby, jak skutecznie im przeciwdziałać – Wykład na ten temat poprowadziła Podkom. Justyna Basiaga, specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu. Praktyki w zakresie bezpieczeństwa seniorów w swoich krajach omówili także przedstawiciele Policji ze Słowacji – kpt. Ing. Milan Ženčuch z Komendy Policji w Starej Ľubovni oraz Węgier – ppłk Gábor Latorovszky, Komendant Policji w Vac. Wykład pt. “Bezpieczne pieniądze seniora” poprowadziła Anna Mieczkowska, przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu.
Inicjatorem i organizatorem wczorajszej konferencji był Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – insp. Jarosław Tokarczyk oraz Elżbieta Gargula – Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Nowy Sącz.

Wśród gości, którzy zabrali głos był Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel, Wicestarosta Nowosądecki – Antoni Koszyk, Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON – Marta Mordarska oraz Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu – Krzysztof Saczka. W swoich przemówieniach podkreślali, że takie spotkania mają istotny wymiar profilaktyczny dla osób starszych oraz dziękowali sądeckiej Policji i stowarzyszeniu IPA z Nowego Sącza za wzorową współpracę i podejmowanie takich inicjatyw.

Na konferencji swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele innych służb mundurowych, m.in. Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – płk SG Stanisław Laciuga, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – st. bryg. Bogdan Gumulak, jak również delegacje Policji ze Słowacji i Węgier, a także pokaźne grono seniorów, do których przede wszystkim skierowane były wykłady (wśród nich byli przedstawiciele Centrum Sądeckiego Seniora oraz Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
W spotkaniu również wziął udział emerytowany Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, Henryk Koział oraz zastępcy obecnego Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – I Zastępca, mł. insp. Jerzy Polczyk oraz Zastępca – nadkom. Tomasz Florek, a także funkcjonariusze sądeckiej komendy.