Przejdź do treści


Miasto szykuje się do strajku nauczycieli. Prezydent powołał zespół, który ma pomóc w łagodzeniu jego skutków

Nauczyciel - foto. pixabay.com

Aby złagodzić skutki strajku nauczycieli, domagających się podwyżek Prezydent Miasta Nowego Sącza powołał Zespół do spraw nadzorowania sytuacji związanej z ewentualną akcją strajkową nauczycieli.

Strajk nauczycieli, których głównym postulatem są podwyżki płac, ma rozpocząć się 8 kwietnia. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo że zakłuci on egzaminy ósmoklasistów i gimnazjalne. W związku z planowanym przez nauczycieli strajkiem, Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel powołał Zespół do spraw nadzorowania sytuacji organizacyjnej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.

Przewodniczącą Zespołu jest zastępca prezydenta Nowego Sącza Magdalena Majka, a jego członkami:

Małgorzata Belska – dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza
Krzysztof Setlak – dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza
Tomasz Baliczek – dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Nowego Sącza
Marcin Poręba – dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza
Aleksandra Ślusarek – dyrektor Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu
Milenia Małecka-Rogal – dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
Ryszard Wasiluk – komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu

Do zadań Zespołu należeć będzie przygotowanie logistyczne do sytuacji kryzysowej, monitorowanie i reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz, w czasie prowadzenia akcji strajkowej przez nauczycieli, a także podejmowanie działań skierowanych do rodziców, wychowanków i uczniów, łagodzących skutki strajku, w tym działań informacyjnych.

/źródło: UMNS