Przejdź do treści


Miasto pozyskano prawie 6 mln złotych na przebudowę i remonty kolejnych ulic

Miliony na drogi - fot. UM NS

W trakcie dzisiejszego briefingu prasowego prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel poinformował, że miasto pozyskało prawie 6 mln złotych dofinansowania z budżetu państwa na przebudowę i remont kolejnych nowosądeckich ulic.

Po latach zaniedbań nadszedł wreszcie czas na remonty i przebudowy nowosądeckich ulic, których stan w wielu przypadkach zagraża bezpieczeństwu kierowców oraz pieszych. Dzięki staraniom Prezydenta Miasta Nowego Sącza pozyskano niemal 6 mln złotych dotacji na wyremontowanie ulic Sucharskiego, Kunegundy i Grodzkiej.

– Wraz z wiceprezydentem Arturem Bochenkiem wytypowaliśmy ulice, które mają zostać wyremontowane. Jest to ulica Sucharskiego oraz ulica Kunegundy i Grodzka – mówił prezydent Ludomir Handzel. – Teraz przystępujemy do prac związanych z przetargami i chcielibyśmy, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, w tym roku wykonać te remonty. Szczególnie chciałbym podziękować administracji rządowej, ponieważ jest to przykład bardzo dobrej współpracy z Wojewodą Małopolski Piotrem Ćwikiem oraz jego zastępcą Zbigniewem Starcem. Chciałbym również dodać, że inwestycja przy ulicy Sucharskiego będzie możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy z Grodzką Spółdzielnią Mieszkaniową.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostaną wykonane następujące prace:

Przebudowa drogi powiatowej 1597K na odcinku od km 1+112,36 do km 2+111,36 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ciąg ulic św. Kunegundy – Grodzka – szacunkowa wartość zadania wynosi 4 343 634,02 zł a kwota otrzymanego dofinansowania 2 606 180,00 zł. Wzmocniona zostanie podbudowa jezdni, zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz odcinki chodników dla pieszych, a jezdnia zyska nową nawierzchnię. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie i oznakowanie oraz ustawiony zostanie radar, informujący o prędkości ruchu pojazdów. Zostanie również przebudowane skrzyżowanie z ul. Jagiellońską, w miejsce którego powstanie rondo.

„Remont drogi gminnej nr 293333K w km od 0+018,40 do 0+732,40 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – Al. Sucharskiego – szacunkowa wartość zadania wynosi 5 603 711,71 zł, a kwota otrzymanego dofinansowania 3 362 227,00 zł. W ramach zaplanowanych robót wzmocniona zostanie podbudowa drogi, wymieniona zostanie nawierzchnia drogi. Zmodernizowane zostaną również chodniki dla pieszych na cłym odcinku, a oznakowanie przejść dla pieszych będzie bardziej czytelne.

Zgodnie z warunkami konkursu, zakładany poziom dofinansowania w/w zadań wynosił 50%, jednak ostatecznie poziom dofinansowania dla Miasta Nowego Sącza wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych.

W ostatnich tygodniach Prezydent Ludomir Handzel zawnioskował o dofinansowanie dla kolejnych czterech inwestycji drogowych w Nowym Sączu i obecnie trwają procedury dla oceny zgłoszonych zadań.

/źródło: UM NS