Przejdź do treści


Marszałek zapowiada 325 mln zł na walkę z koronawirusem oraz łagodzenie skutków epidemii dla małopolskiej gospodarki

Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski - fot. www.malopolska.pl

Zarząd Województwa Małopolskiego chce przeznaczyć 325 milionów złotych na walkę z epidemią koronawirusa oraz łagodzenie skutków epidemii dla małopolskiej gospodarki. Środki te mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski zapowiedział trzy pakiety: medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej. Rozwiązania te mają wspomóc szpitale w walce z epidemią koronawirusa oraz pomóc przedsiębiorstwom w przetrwaniu czasu epidemii i utrzymaniu miejsc pracy.

PAKIET MEDYCZNY – 94 miliony złotych, przeznaczony na zakupy sprzętu medycznego pozwalającego ratować życie i leczyć osoby zakażone koronawirusem, w tym karetki pogotowia i środki dezynfekcji pomieszczeń. Zakupione zostaną również środki ochrony osobistej. Na te cele przeznaczonych zostanie 94 miliony złotych dofinansowania unijnego, co po uzupełnieniu o wkład krajowy utworzy budżet na poziomie 115 milionów złotych. Zarząd Województwa powołał specjalny Komitet Sterujący z udziałem Wojewody Małopolskiego oraz Małopolskiego Inspektora Sanitarnego, który będzie koordynował wydatkowanie środków.

PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 192 milionów złotych, przeznaczony na osłonę przedsiębiorstw przed skutkami gospodarczymi, wspierający utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie czasu epidemii. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów. Nie będzie wymogu przeprowadzenia nowej inwestycji czy wysokiego poziomu innowacyjności. To kroplówka na przeżycie. Na ten cel zostanie przeznaczonych 192 mln złotych. Mechanizm dofinansowanie zostanie szczegółowo opisany po opracowaniu podstaw prawnych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

PAKIET PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ – 35 milionów złotych, przeznaczony na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez uruchomienie niskooprocentowanych pożyczek, m.in. obrotowych (bez wymaganej dotychczas części inwestycyjnej). Nowa oferta pożyczkowa będzie udostępniona we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a przeznaczonych zostanie na ten cel ponad 35 mln złotych, z możliwością dalszego zwiększania kwoty w zależności od potrzeb.

/źródło: www.malopolska.pl