Przejdź do treści


Marek Kwiatkowski został nowym Starostą Nowosądeckim

Marek Kwiatkowski Starosta Nowosądecki

Punktualnie o godz. 10 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu rozpoczęła się I sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji. Prowadziła ją Maria Szarota – radna seniorka. Po tym, jak 28 nowym radnym zostały wręczone zaświadczenia o wyborze, każdy z nich złożył ślubowanie.
Nowa rada wybrała przewodniczącego Rady Powiatu. Został nim Roman Potoniec.
– Dziękuję Marii Szarocie za prowadzenie sesji do tego momentu – mówił Roman Potoniec. – Dziękuję za wybór na przewodniczącego Rady i zaufanie, jakim mnie państwo obdarzyli. Będę się starał dorównać mojemu poprzednikowi Zygmuntowi Paruchowi.
Kolejne tajne głosowanie dotyczyło wyboru wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi: Marta Adamczyk i Ryszard Poradowski.
Szef klubu PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zgłosił kandydaturę Marka Kwiatkowskiego na starostę. 25 na 28 radnych zagłosowało za jego kandydaturą i tym samym Marek Kwiatkowski – dotychczasowy dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach – został starostą nowosądeckim.
Wyboru pogratulował mu odchodzący starosta Marek Pławiak.
– Dziękuję wszystkim, z którymi pracowałem i których spotkałem na swojej drodze – mówił starosta Marek Pławiak. – Gratuluję nowym radnym i życzę sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Ziemi Sądeckiej. Gratuluję Panu Markowi Kwiatkowskiemu – nowemu staroście nowosądeckiemu. Zostawiam Powiat Nowosądecki w bardzo dobrym stanie – tak pod względem finansowym, jak i szans na dalszy rozwój.
– Będę wykonywał obowiązki starosty nowosądeckiego sumiennie i rzetelnie – mówił nowy starosta Marek Kwiatkowski. – Będę chciał, aby wszyscy radni ze sobą współpracowali. Dobro Powiatu jest naszym celem nadrzędnym. Liczę też na dobrą współpracę z samorządami wszystkich gmin. Mam nadzieję, że będziemy podejmować działania na rzecz rozwoju Ziemi Sądeckiej razem z marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim i radnymi wojewódzkimi, którzy doskonale znają problemy Sądecczyzny.
Starosta Marek Kwiatkowski dodał, że przemyśli, w jaki sposób zreorganizować pracę w Starostwie Powiatowym i jego jednostkach, aby wszystkie procesy obsługi klientów urzędu odbywały się jeszcze sprawniej.
– Dziękuję radnym za wybór na starostę, a wszystkim mieszkańcom gminy Chełmiec za wybranie mnie na radnego powiatowego – powiedział starosta Marek Kwiatkowski. Nowy starosta zaproponował na swojego zastępcę dotychczasowego wicestarostę Antoniego Koszyka. Na członków Zarządu Powiatu Nowosądeckiego wybrano: Edwarda Ciągłę i Mariana Dobosza. W dzisiejszej sesji wzięli udział m.in.: poseł Józef Leśniak, marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski i radna wojewódzka Marta Mordarska.


(olsz)
Fot. Maria Olszowska