Przejdź do treści


Małopolskie Talenty – Szkoły Ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki

Fot. pixabay.com

Powiat Nowosądecki rozpoczyna realizację projektu pt. „Małopolskie Talenty – Szkoły Ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki”.
Celem projektu jest rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie miała okazję na rozwinięcie swoich kompetencji z zakresu: języka angielskiego, matematyki i zdolności naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości.
Na uczniów czeka:

  • Profesjonalna diagnoza uzdolnień
  • Zajęcia realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych
  • Letnia Szkoła Młodych Talentów
  • Forum Młodych Talentów
  • Konkursy edukacyjne

Wartość projektu: 258 886,00 złotych. Program realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu