Przejdź do treści


Małopolskie firmy coraz lepiej radzą sobie na zagranicznych rynkach

Fot. pixabay.com

Z roku na rok systematycznie wzrasta wartość małopolskiego eksportu. Jak wynika z najnowszego raportu Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w roku 2015 wyniosła ona 8,5 mld euro. Najczęściej za granicę sprzedajemy produkty motoryzacyjne, meble, maszyny i urządzenia oraz sprzęt elektroniczny. Naszym najważniejszym partnerem handlowym są Niemcy i kraje tzw. starej Unii Europejskiej.

W Małopolsce działa aż 3 400 firm, które eksportują swoje towary za granicę, daje to czwarty wynik w kraju. Łączna wartość małopolskiego eksportu wynosiła w 2015 roku 8,5 mld euro, czyli o 8% więcej niż rok wcześniej. Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o import, który w województwie wynosił 8,4 mld euro. Na jednego mieszkańca regionu przypada więc 2,5 tys. euro, co stanowiło 56% wartości krajowej. W Małopolsce importem zajmuje się ponad 4 tys. przedsiębiorstw. Co istotne, wskaźnik pokrycia importu i eksportu w regionie osiągnął wartość 100%.

Najważniejszym partnerem handlowym Małopolski są Niemcy. W 2015 roku eksport do tego kraju wyniósł ponad 2 mld euro, co stanowiło 24% wszystkich towarów i usług eksportowanych za granicę. Dużo sprzedaliśmy także krajom „starej Unii Europejskiej”, eksport w tym kierunku zapewnia 60% całej wartości sprzedaży zagranicznej i wyniósł 5 mld euro. Łącznie aż 52% towarów i usług wytwarzanych w regionie trafia do Niemiec, Czech, Francji, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Małopolski eksport jest silnie skoncentrowany pod względem towarowym – aż 63% jego wartości stanowi jedynie 100 produktów. Przedsiębiorcy sprzedają za granicę przede wszystkim przedmioty związane z branżą motoryzacyjną, takie jak: ciągniki drogowe, chłodnice do pojazdów, sprzęt elektryczny i oświetleniowy oraz części do układu zawieszenia samochodów. Na drugim miejscu znajdują się wyroby przemysłu chemicznego – kauczuk i poliamid. Co ciekawe, aż 71% całego eksportu trafia tylko do 10 największych odbiorców.

Ze swoich podbojów rynków zagranicznych jest zadowolonych aż 61% przedsiębiorców. 64% firm zamierza w najbliższej przyszłości wejść na nowe rynki eksportowe, dlatego m.in. kładą duży nacisk na uatrakcyjnienie swojej oferty. Większość, bo aż 83% stosuje sprzedaż bezpośrednią, co dobrze świadczy o ich potencjale eksportowym. Optymistyczne jest także to, że 96% przedsiębiorców nawiązuje kontakty z partnerami zagranicznymi samodzielnie, a jedynie 22% korzysta w tym zakresie z pośrednika. Jedynym zjawiskiem, które może budzić niepokój jest fakt, że ponad połowa małopolskich eksporterów nie posiada planu czy strategii rozwoju własnej działalności.

Raport „Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce” został przygotowany przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.
Cały raport oraz jego streszczenie dostępne są na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl

/źródło: www.malopolska.pl/