Przejdź do treści


Małopolska nie dostanie środków na realizację programu rządowego Rodzina 500+

Samorząd województwa małopolskiego poinformował, że nie dostanie środków na realizację programu rządowego Rodzina 500+. Decyzją Wojewody Małopolskiego 825 tys. zł na ten cel zostanie przesunięte ze środków przeznaczonych na świadczenia rodzinne

Ta decyzja oznacza, że program 500+ będzie realizowany kosztem innych świadczeń rodzinnych, a samorząd województwa nie dostanie na ten cel ani złotówki – mówi marszałek Jacek Krupa. – Uważam, że to skandaliczna i nieodpowiedzialna decyzja – zabieranie samorządom pieniędzy z jednego zadnia aby dofinansowywać drugie, ma się nijak do wcześniejszych zapowiedzi rządu. W praktyce będziemy musieli dopłacić do obu zadań i nagle znaleźć w budżecie sporą sumę pieniędzy.

Od 1 kwietnia marszałkowie województw powinni sprawdzać, czy rodzice ubiegający się o świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ nie korzystają już z podobnych świadczeń w innych krajach Unii Europejskiej. Wniosek każdej rodziny, w której jeden z członków przebywa za granicą, trzeba zatem sprawdzić zasięgając informacji w zagranicznych instytucjach. Liczbę takich spraw oszacowano w Małopolsce na ok. 11 – 12 tys. co oznacza że do ich obsługi potrzebnych jest ponad 20 dodatkowych etatów. Samorząd województwa w lutym 2016 r., zwrócił się do Wojewody Małopolskiego o przekazanie odpowiedniej dotacji na realizację tego zadania. Pismo w tej sprawie skierowano również do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mimo to samorząd województwa nie otrzymał żadnej dotacji na ten cel.

– Sytuacja, w jakiej rząd i wojewoda postawili samorząd województwa podejmując decyzję o zasileniu zadania 500+ przez środki finansowe zabrane ze świadczeń rodzinnych, stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji obu tych zadań – dodaje Jacek Krupa. – Nie ma możliwości dalszej realizacji świadczeń rodzinnych z tak ograniczonym budżetem. Dlatego bierzemy pod uwagę wystąpienie na drogę sądową, aby odzyskać pieniądze na te zadania.

Należy podkreślić, że do marszałka województwa wpływa miesięcznie przeszło 1700 spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, a w całym 2016 r. takich spraw będzie ok. 21 000. Natomiast budżet został ustalony na poziomie dotacji z roku 2010, w którym to wpłynęło niespełna 8200 spraw.

źródło: (Biuro Prasowe UMWM)