Przejdź do treści


Ludomir Handzel objął urząd Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Przeydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Podczas dzisiejszej, uroczystej sesji Rady Miasta Nowego Sącza, Ludomir Handzel złożył ślubowanie i objął urząd Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Treść ślubowania złożonego przez Ludomira Handzla:
Obejmując urząd Prezydenta Miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta. Tak mi dopomóż Bóg.
Przeydent Nowego Sącza Ludomir Handzel
Po ślubowaniu Prezydent Nowego Sącza powiedział – Jestem wzruszony, że stoję tutaj przed państwem. Proszę was o to, żeby kolejne pięć lat to było pasmo sukcesów Nowego Sącza, ciągła współpraca wszystkich środowisk. Tak jak podkreślałem i podtrzymuję to: będę prezydentem otwartym, będę prowadził dialog z każdym środowiskiem.
Mam nadzieję, że ta kadencja będzie kadencją, która pokarze pluralizm, demokrację, to że się otwieramy wszyscy na siebie nawzajem, że się szanujemy, że nie powtórzą się tutaj słowa, których używał książę Bogusław Radziwiłł, mówiąc o Rzeczypospolitej, jako czerwonym suknie, za który każdy ciągnie w swoją stronę.
Nowy Sącz to jest nasz dom, tu jest miejsce dla wszystkich nowosądeczan. Musimy się podzielić tym domem, każdy znajdzie w nim swój pokój.
Ryszard Nowak
Jako pierwszy gratulacje nowemu prezydentowi złożył były już prezydent Ryszard Nowak.
– Jestem przekonany, że to co przed nami, będzie dla nowosądeczan niezwykle ważne. Proszę liczyć na wsparcie nie tylko moje, ale przede wszystkim ludzi, którzy przez całe lata pracowali dla miasta i sądeczan.
Wierzę, ufam i zrobię wszystko, by rzeczywiście to, co zostało powiedziane zarówno przez pana, jak i wszystkich, którzy uczestniczyli w tych, nazwijmy to “zawodach”, zostało spełnione. To będzie tylko i wyłącznie dobrze dla miasta.
Ja w dobrych zawodach uczestniczyłem, bieg ukończyłem i życzę tego wam wszystkim i nam wszystkim. Nie ma we mnie odrobiny zawiści, złości, jest tylko jedno – przecież w tym mieście żyjemy, po tych ulicach będziemy dalej chodzić i życzę, byśmy chodzili wszyscy z podniesionym czołem. Każdy z nas, bez względu na poglądy, chce by w tym mieście żyło się nam dobrze, jeszcze lepiej. Życzę z całego serca dobrych decyzji, samych sukcesów, bo sukces prezydenta, jest sukcesem Nowego Sącza, a sukces rady miasta, to sukces mieszkańców Nowego Sącza. Jestem przekonany, że tak będzie.
Ryszard Nowak przekazał Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ludomirowi Handzlowi symboliczny klucz do bram miasta, mówiąc: – Niech ten klucz otwiera wszystkie drzwi, wszystkie bramy, a przede wszystkim skarbce.