Przejdź do treści


Lista zadań do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2018 rok

Na projekty do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2018 rok głosować będzie można od 30 września do 7 października 2017 r. Poznaj listę projektów BO 2018:

Projekty okołomiejskie

“Kolorowe Jarmarki”- Nowosądecki smak i regionalny klimat świąt – organizacja targów świątecznych na sądeckim rynku

Prezentacja tradycji oraz bogatego dorobku kulturalnego poprzez organizację jarmarków: Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego na sądeckim rynku.Degustacje potraw połączone z pokazami zdobienia wypieków, kiermasz ozdób świątecznych, prezentacje wyrobów świątecznych, spotkania wielkanocne i wigilijne, występy artystyczne i atrakcje dla najmłodszych w tym wynajem bajkowej karuzeli i loteria świąteczna.

Koszt projektu to: 272 837 zł

100.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – koncert plenerowy dla mieszkańców miasta “W bieli i czerwieni z muzyką wyzwoleni”

Organizacja koncertu plenerowego w ramach Imienin Miasta dla mieszkańców Nowego Sącza z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Celem widowiska jest rozbudzenie dumy Nowosądeczan i gości z polskiej drogi do wolności i przypomnienie polskich zwycięstw, by nie tylko martyrologia kojarzyła się – zwłaszcza młodemu pokoleniu – z dziejami naszego narodu.

Koszt projektu to: 129 150 zł

Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat “Sądecka Liga Mistrzów”

Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat pod hasłem “Sądecka Liga Mistrzów”, propagującego aktywną formę spędzania wolnego czasu,zdrowy styl życia i dbałość o kondycję fizyczną oraz zasady uczciwej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play.

Koszt projektu to: 3 650 zł

I Sądecki Disco Polo Folk Festiwal

Projekt polega na organizacji dwudniowego festiwalu muzycznego promującego kulturę lachowską z udziałem zespołów folklorystycznych oraz organizację festiwalu disco-polo z udziałem gwiazdy tego gatunku muzyki. Imprezę zakończy festiwal sztucznych ogni.

Koszt projektu to: 350 000 zł

Projekty dzielnicowe

„Spacerem, rowerem lub biegiem nad Kamienicy brzegiem” – czyli rewitalizacja Bulwaru Rysiów na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej

Rewitalizacji Bulwaru Rysiów na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej. Przywrócenie walorów estetycznych oraz użytkowych istniejącego ciągu pieszego, z uzupełnieniem jego funkcji o ścieżkę rowerową oraz przygotowanie nowych miejsc odpoczynku dla mieszkańców Nowego Sącza.

Koszt projektu to: 400 000 z

Budowa placu zabaw o pow. 300[m2]

Budowa placu zabaw o powierzchni 300 m2 na terenie tzw. Starej Sandecji (plac przy Al. Wolności) wyposażonego w urządzenia zabawowe m.in.: zestawy wspinaczkowe z zjeżdżalnią oraz drabinką, bujaki sprężynowe. Plac zabawa wykonany zostanie z nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzony żywopłotem.

Koszt projektu to: 395 700 z

“Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom”

Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Racławickiej, Brodowskiej.Remont wewnętrznych pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej 2 wraz z projektem. Modernizacja terenu sportowo -rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109.

Koszt projektu to: 385 400 z

Sądecki Rower Miejski (SRM) – zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy I

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Centrum, Helena, Kochanowskiego, Przetakówka, Stare Miasto,Zabełcze. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

Koszt projektu to: 169 435 zł

Rozbudowa chodnika wzdłuż ul. Barskiej

Budowa chodnika po lewej stronie ul. Barskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Koszt projektu to: 400 000 z

“Niech szkoła bawi i uczy” – wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Władysława Broniewskiego 1

Wykonanie ogólnodostępnego placu zbaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Montaż zestawu urządzeń zabawowych tj. huśtawki (w tym bocianie gniazdo), zestawu rekreacyjnego „Quadro”, wesołej lokomotywy. Montaż ławek, koszy, wykonanie nawierzchni z poliuretanu. Plac zabaw dostosowany zostanie do osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Koszt projektu to: 346 400 zł

Budowa obiektów sportowo- rekreacyjnych na osiedlu Barskim

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na ul. Broniewskiego (dział. ewid. 21/33 obr19) wyposażonego w urządzenia zabawowe tj. huśtawki, ściankę wspinaczkową, bujaki, wspinaczkę linową, wielofunkcyjny zestaw zabawowy oraz urządzenia edukacyjne (m.in. tablice rysunkowe, połącz zwierzaki). Całkowita modernizacja boiska na ul. Broniewskiego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia terenu.

Koszt projektu to:400 000 z

BEZPIECZNE OSIEDLA – BEZPIECZNY NOWY SĄCZ – czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych, parkingów oraz miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie osiedli Piątkowa i Falkowa

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez oświetlenie 3istniejących przejść dla pieszych na ul. Lwowskiej. Budowa bezpiecznego parkingu dla mieszkańców miasta korzystających z leśnego kompleksu Lasku Falkowskiego, ogródków działkowych i kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego (dział. 1/10 obr 46). Budowa drewnianej altany z paleniskiem i  kompletem 4 stołów przy ul. Botanicznej 15.

Koszt projektu to: 397 000 z

Bezpieczna szkoła – rozebranie zniszczonego ogrodzenia i wykonanie w jego miejsce nowego wraz z murem oporowym przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu

Zadanie ma na celu wykonanie nowego ogrodzenia boiska oraz muru oporowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu. Wykonanie schodów zewnętrznych, murków gabionowych oraz przełożenie gazociągu.

Koszt projektu to: 307 962 zł

Sądecki Rower Miejski (SRM) – zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy II

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Barskie, Chruślice, Falkowa, Gołąbkowice, Piątkowa i Westerplatte. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

Koszt projektu to: 169 435 zł

Miejsce do grillowania na stadionie Jedności Nowy Sącz

Projekt zakłada posadowienie na obiektach MOSiR przy ulicy Lwowskiej (stadion”Jedności”) altany (wiaty) grillowej, utwardzenie podłoża płytkami betonowymi oraz wymianę obecnych, przestarzałych ławek ze stolikami(znajdujących się pod drzewami) na nowe stoliki – 4 szt. i ławy- 8 szt.,a także montaż kosza na śmieci i stojaka na rowery.

Koszt projektu to: 32 700 zł

Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej wraz z przebudową ciągów pieszych, wzdłuż pasa zieleni przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Romana Stramki w Nowym Sączu

Budowa 30 miejsc postojowych (o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde) na długości ok 77 m, zatoki autobusowej (o wymiarach 20,00 m x 3,00 m) wraz z przebudową ciągów pieszych na długości ok 100 m, wzdłuż ul. Romana Stramki w Nowym Sączu.

Koszt projektu to: 110 000 zł

Wykonanie projektu oraz budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy

Wykonanie dokumentacji i budowa parkingu z kostki betonowej przy ul. Korzeniowskiego na os. Wojska Polskiego. Parking na ok. 30 miejsc postojowych.

Koszt projektu to: 333 450 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Gorzków przy ul. Gorzkowskiej

Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 22 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej z natryskiem EPDM na osiedlu Gorzków przy ul.Gorzkowskiej. Boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona.

Koszt projektu to: 396 000 zł

Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy III

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Gorzków, Kilińskiego, Millenium, Nawojowska, Wojska Polskiego,Zawada. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

Koszt projektu to: 169 435 zł

Nasze osiedle na sportowo!

Zadanie ma na celu budowę nowego placu zabaw przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 1 na osiedlu Nawojowska, budowę siłowni pod chmurką na terenie Zespołu Szkół Samochodowych tzw. “Samochodówka” oraz rozbudowę obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe.

Koszt projektu to: 400 000 zł

BEZPIECZNE OSIEDLA-BEZPIECZNI MIESZKAŃCY czyli modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) na terenie os. Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe

Projekt “Bezpieczne Osiedla – Bezpieczni Mieszkańcy” zakłada podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz poziomu bezpieczeństwa na sądeckich osiedlach. Modernizacja infrastruktury bardzo ważnej dla mieszkańców czyli ciągów pieszych, parkingów oraz dróg na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe.

Koszt projektu to: 398 740 zł

 Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy IV

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Biegonice, Dąbrówka, Kaduk, Poręba Mała, Przydworcowe, Szujskiego, Wólki. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

Koszt projektu to: 169 435 zł

/źródło: UM NS/