Przejdź do treści


Liczba osób aktywnie zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Nowym Sączu i Powiecie Nowosądeckim

Laboratorium, Koronawirus

Wykres przedstawia liczbę osób aktywnie zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Nowym Sączu i Powiecie Nowosądeckim, od początku października 2020r.

Na wykresie znajduje się również łączna liczba zgonów w Nowym Sączu i Powiecie Nowosądeckim – Liczba ta uwzględnia zgony spowodowane przez COVID-19, a także zgony wywołane współistnieniem COVID-19 z innymi chorobami.

Wyświetl aktualny wykres na swojej stronie internetowej

Dane prezentowane na wykresie są codziennie aktualizowane. Aby wyświetlić automatycznie aktualizowany wykres na swojej stronie internetowej wklej w odpowiednim miejscu poniższy kod:

Uwaga: Kod należy wkleić w kodzie źródłowym strony, a w przypadku systemu zarządzania treścią WordPress w trybie “tekstowym” edytora.