Przejdź do treści

Łabowa – Feleczyn: Woda z bakteriami coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach nadzoru sanitarnego zostały pobrane próbki wody z sieci Wodociągu Publicznego Łabowa – Feleczyn. Wynik badania wykazał obecność w wodzie bakterii grupy coli.

W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze ochronę zdrowia użytkowników wody, decyzją administracyjną nakazał w terminie natychmiastowym przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych w celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia ludzkiego.
Liczba osób zaopatrywanych w wodę z Wodociągu Publicznego w Łabowa – Feleczyn wynosi ok. 280 osób.
(olsz)