Przejdź do treści


Ks. prałat Stanisław Kukla został Sądeczaninem 2014 Roku

21 lutego W budynku MCK Sokół w Nowym Sączu odbyła się Wielka Gala Sądeczan, podczas której ogłoszono wyniki plebiscytu o miano Sądeczanina 2014 roku – Został nim Ks. prałat Stanisław Kukla.Ks. prałat Stanisław Kukla to emerytowany proboszcz parafii Podole Górowa pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie pełnił urząd proboszcza  przez trzydzieści sześć lat (1963-1999). Przez tamtejszych parafian opisywany jest jako sprawny organizator z licznymi sukcesami a jednocześnie człowiek niezwykle skromny. Obecnie prowadzi własne gospodarstwo rolne a swoimi płodami rolnymi dzieli się z najbardziej potrzebującymi. Bez wątpienia jest to duchowny, który powinien stanowić wzór dla nas wszystkich a w szczególności dla kapłanów – Zbyt często zapominających w ostatnim czasie że duchowny to człowiek nie nastawiony na zysk i konsumpcję. Nic więc dziwnego że zdaniem 3 201 osób, to właśnie Ks. prałat zasłużył na miano Sądeczanina 2014 roku.