Przejdź do treści


Kraków: Energy Forum 2019

W dniach 14-15 maja 2019 Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej organizuje trzecie już wydarzenie z cyklu Central European Energy Forum – Energy CEE Day. W tym roku tematem przewodnim będą zagadnienia związane z szeroko pojętą termomodernizacją. W forum wezmą udział między innymi przedsiębiorcy, naukowcy i goście z zagranicy.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W FORUM?

  • Możliwość poznania najnowocześniejszych trendów i rozwiązań w branży.
  • Okazja do wymiany opinii i doświadczeń między uczestnikami
  • Nawiązanie nowych kontaktów
  • Promocja innowacyjności
  • Promocja oferty gospodarczej regionu
  • Wsparcie MŚP w ekspancji na rynki zewnętrzne

Zobacz program forum