Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Opublikowano 15 lutego 2017 przez
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest dostępna na stronie internetowej sądeckiej Policji. To platforma wymiany informacji między Policją a społeczeństwem.
Każdy z nas ma możliwość aktualizacji informacji na mapie. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np. „spożywanie alkoholu w miejscach publicznych”, „używanie środków odurzających”, „akty wandalizmu” czy też „zła organizacja ruchu drogowego”, „nieprawidłowe parkowanie”, „przekraczanie dozwolonej prędkości”, „żebractwo” i wiele, wiele innych. Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać swoich danych. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Wymiernym efektem działań Policji w wyniku naniesionych na mapę zagrożeń jest obecność policjantów w miejscach, w których oczekuje tego społeczeństwo.
Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (www.nowy-sacz.policja.gov.pl). Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez internautów jest proste i przejrzyste:
Internauta, który będzie korzystać z tego narzędzia, powinien wyszukać na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń powinien wybrać ikonę obrazującą konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane miejsce na mapie. Zgłaszający będzie proszony o wprowadzenie w „oknie” szczegółów sprawy, a także daty jej wystąpienia. Od tej pory zgłoszenie będzie widoczne na mapie, podobnie jak jego status (nowe, weryfikacja, potwierdzone lub niepotwierdzone).
Wówczas zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Każda informacja wprowadzona na mapę będzie przez policjantów sprawdzana. Internauta jest też powiadamiany o sposobnie rozwiązania problemu, ponieważ jeśli informacje się potwierdzą zastaną wprowadzone na mapę (status zgłoszenia: nowe, potwierdzone lub niepotwierdzone). Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, czyli dostosowanie zarządzania patrolami do bieżących potrzeb. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli zatem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.
Należy jednak wiedzieć, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nie tylko miejsce do nanoszenia kolejnych zagrożeń, ale również możliwość zapoznania się z potwierdzonymi zagrożeniami występującymi na określonym obszarze. Informacja taka pozwala uniknąć sytuacji, w których nasze życie lub zdrowie mogłoby zostać narażone. Jest to narzędzie informatyczne, które:

  • -pozwala Policji na czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń (mapa statystyczna),
  • umożliwia mieszkańcom wskazanie miejsc zagrożonych (mapa interaktywna), które podlegają sprawdzeniu przez Policję.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.
Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.
Z narzędzia należy korzystać w rozsądny sposób, ponieważ każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.
Istotne jest to, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 czy 997.
W przypadku pytań czy wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag co do jej funkcjonalności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl
Ponadto, w celu umożliwienia użytkownikom wyrażania opinii na temat funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, oprócz dedykowanej skrzynki mailowej kmzb@policja.gov.pl, 24 stycznia 2017 r. na portalu Policja.pl umieszczono ankietę. Informacje pozyskane od użytkowników będą wykorzystane do dalszego rozwoju aplikacji.
Przez pierwsze dwa tygodnie wypełniono blisko tysiąc ankiet. Uzyskane wyniki świadczą, że Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa bardzo dobrze i dobrze ocenia ponad 50% ankietowanych, a blisko 57% uważa, że poprawi ona skuteczność działań Policji. Najlepiej aplikację oceniają ludzie młodzi – do 25 lat, gdzie wskaźnik ocen bardzo dobrych i dobrych wynosi blisko 70%.
W ostatni weekend liczba naniesionych zagrożeń w całej Polsce przekroczyła 200 tysięcy, a liczba odsłon strony wyniosła 1 mln 700 tys.

Instrukcja użytkownika Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Opracowanie: KMP Nowy Sącz, na podstawie: www.policja.pl, www.malopolska.policja.gov.pl, www.policja.waw.pl, www.kwp.radom.pl, www.mswia.gov.pl

Film: www.malopolska.policja.pl