Przejdź do treści


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ruszyła w naszym regionie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - fot. KM Policji w Nowym Sączu

Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu dostępna jest już dostępna aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki temu innowacyjnemu narzędziu internetowemu, mieszkańcy Nowego Sącza mogą dzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi wszelkich zagrożeń występujących w ich sąsiedztwie.

Krajowa Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ma na celu służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Wdrożenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego poprzedziło 66 konsultacji w których uczestniczyło 607 osób. Konsultacje w naszym regionie zainicjował Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu mł. insp. Jarosław Tokarczyk, oraz jego zastępca mł. insp. Ireneusz Maślanka. Pierwsze spotkanie odbyło się z władzami samorządowymi ,podczas których przedstawiono założenia projektu

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp. a także w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w naszej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, funkcjonariusze wprowadzą je wprost na mapy. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Warto podkreślić, że każdy, może mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie a tym samym wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu.

UWAGA! “Mapa” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu