Korki od Prezydenta – Język Niemiecki, Czas Przeszły Perfekt – Das Perfekt

Opublikowano 24 kwietnia 2020 przez