Przejdź do treści


Konwent wójtów i burmistrzów

Fot. Maria Olszowska

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbył się Konwent wójtów i burmistrzów. Oprócz starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego i Zarządu Powiatu, wójtów i burmistrzów z naszego regionu, w spotkaniu wziął również udział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

– Dziękuję staroście nowosądeckiemu za reaktywowanie Konwentu – mówił marszałek Witold Kozłowski. – Mam nadzieję, że będziemy się spotykać regularnie i omawiać najważniejsze sprawy dla Sądecczyzny.

Po tym, jak Marta Maj – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, przedstawiła informację na temat sieci ścieżek rowerowych oraz realizacji inwestycji drogowych w Województwie Małopolskim, marszałek odpowiadał na pytania posłów i włodarzy gmin. Większość dotyczyła połączeń drogowych i szans na ich budowę. Poruszono m.in. temat budowy mostu w Kurowie i „Sądeczanki” oraz kolejnego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu oraz połączenia północnej i zachodniej obwodnicy Nowego Sącza.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski mówił natomiast o zrealizowanych przez Powiat Nowosądecki inwestycjach i planach na najbliższe lata. Wspomniał o remontach dróg i budowie chodników w ubiegłym roku, budowie hali sportowej w Grybowie przy nowym budynku Liceum Ogólnokształcącego, termomodernizacji szkół powiatowych i DPSów oraz budowie nowego skrzydła szpitala powiatowego w Krynicy-Zdroju. Mówił także o środkach pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego na te przedsięwzięcia.

– W planach na ten rok mamy między innymi zakończenie we wrześniu budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu – dodał starosta Marek Kwiatkowski. – Wartość robót to ponad pięć milionów złotych. Trwa również termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. Planowany termin realizacji pierwszego etapu inwestycji to maj 2019 roku, a orientacyjna wartość to ponad trzy miliony złotych.

Ponadto zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy i modernizacji budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych (orientacyjna wartość zamówienia: 100 tys. zł) i budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach (orientacyjna wartość zamówienia: 50 tys. zł).

W Konwencie wójtów i burmistrzów wzięli udział m.in.: posłowie – Andrzej Czerwiński, Jan Duda, Wiesław Janczyk, Józef Leśniak, Arkadiusz Mularczyk, marszałek małopolski Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, radni wojewódzcy – Grzegorz Biedroń, Marta Mordarska, Patryk Wicher, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu: Edward Ciągło, Marian Dobosz i Zofia Nika, przewodniczący RPN Roman Potoniec, radny Antoni Poręba – szef Klubu PiS w Radzie PN, Marta Maj p.o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przybyli też wójtowie i burmistrzowie z gmin Powiatu Nowosądeckiego.


(olsz)
Fot. Maria Olszowska