Przejdź do treści


Konkursu na najlepszy obiekt architektury powstały latach 2013-2017 w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza organizuje konkurs na najlepszy obiekt architektury powstały w latach 2013-2017 w Nowym Sączu pod nazwą: “ARCHITEKTURA NOWEGO SĄCZA XXI WIEKU”.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Sądecko- Podhalański. Jak podkreślają organizatorzy – celem konkursu jest promocja największych osiągnięć w dziedzinie architektury w Nowym Sączu oraz wzrost społecznego zainteresowania jej rolą poprzez nagradzanie najlepszych obiektów zrealizowanych w okresie objętym konkursem.

Do konkursu mogą być zgłaszane budynki powstałe (wybudowane, przebudowane, zrewaloryzowane, odrestaurowane) w latach 2013-2017.

Obiekty mogą być zgłaszane przez: autorów i zespoły autorskie projektów architektonicznych lub przez inwestorów i właścicieli realizacji architektonicznych, a także Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Sądecko- Podhalański, Urząd Miasta Nowego Sącza oraz członków Jury.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się w formie pisemnej poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w siedzibie Organizatora Konkursu tj. w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.
Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem konkursu dostępny jest na stronie www.nowysacz.pl

Nagrodami w konkursie są statuetki a także dyplomy. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2018 r.

/źródło: UM NS