Przejdź do treści


Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury im. Wojtka Kaczora

Festiwal Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury im. Wojtka Kaczora ma być corocznym przeglądem twórczości teatrów nieprofesjonalnych. Pierwsza edycja rozpocznie się 7 maja i potrwa do 18 czerwca br. W tym czasie na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu odbędzie się 13 spektakli teatralnych.

Program KWAKa przedstawia się następująco:

 • 7 maj ”Wielki Buzz Grow” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 8 maj „Wesele”– Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 11 maj „Pułapki miłości” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 14 maj „Mitologia Grecka – Katharsis” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 17 maj „Eksperyment” – Kompania Teatralna MAMRO z Warszawy
 • 19 maj „Chory z urojenia” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 21 maj „Mieszczanin szlachcicem” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 23 maj „Pomoc domowa” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 28 maj „Wszystko w rodzinie” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 31 maj „Makbet” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 3 czerwiec „Ostatnie dni przed spodziewanym końcem świata” – Lekki Teatr Przenośny z Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie
 • 12 czerwiec „Gwałtu co się dzieje” – Teatr Ludowy z Okleśnej
 • 18 czerwiec „Zemsta” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

Bilety do kupienia na stronie MOK: https://www.mok.nowysacz.pl/repertuar/konfrontacje-wielbicieli-amatorskiej-kultury-im-wojtka-kaczora/ 

Wojtek Kaczor – na próbach był zawsze pierwszy i zawsze ostatni opuszczał siedzibę Teatru Robotniczego przy Alejach Wolności 23. Każdego nowego adepta witał szczerze i przyjaźnie słowami: „Tutaj w teatrze, wszyscy mówimy sobie per ty – Wojtek jestem”. Na kilka dni przed śmiercią snuł plany o powrocie na dobrze mu znaną i ukochaną scenę. – tak go wspominają przyjaciele z Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.

Zmarł w wieku 74 lat, 13 grudnia 2017r.

Dla całej naszej społeczności aktorskiej Wojtek Kaczor, stanowi pewnego rodzaju symbol, wszystkiego tego co w teatrze najlepsze: wiedzy, pasji, kompetencji, życzliwości, empatii, chęci pomagania innym i uczenia się ciągle nowych rzeczy. Postać Wojtka to przykład bezinteresownej miłości do teatru i równie bezinteresownej prawdziwej przyjaźni między kolegami i koleżankami aktorami, budowanej i pielęgnowanej przez lata, ponad różnicami i podziałami wynikającymi z wieku, statusu, czy umiejętności. Miałem olbrzymie szczęście i honor zagrać wraz z nim, w ostatnim jak się okazało dla Wojtka spektaklu „Damy i Huzary” A. Fredry. To było przeżycie głęboko niezwykłe, gdyż miałem świadomość, że debiutuję u boku legendy. – wspomina Benedykt Juliusz Polański dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu – siedziby Teatru Robotniczego nieprzerwanie od 1953 roku.

W uznaniu zasług Wojtka dla sądeckiej społeczności miłośników teatru, aktorów, widzów, reżyserów, scenografów, kostiumologów, i tych, którzy Go znali, w 2023 roku, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu wraz ze społecznością aktorów i Jego licznych przyjaciół powołał do życia cykliczną inicjatywę artystyczną pod nazwą KWAK (Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury) im. Wojtka Kaczora.

– W naszym zamyśle twórców i organizatorów, KWAK ma być corocznym przeglądem twórczości teatrów nieprofesjonalnych bez jakiegokolwiek pierwiastka rywalizacji pomiędzy aktorskimi zespołami. Luźna atmosfera, wymiana doświadczeń, podglądanie kolegów aktorów w trakcie gry na scenie, warsztaty teatralne, jak i możliwość zaprezentowania sądeckiej publiczności różnorodności oferty z zakresu amatorskiej, aczkolwiek na bardzo wysokim poziomie kultury, to cel jaki przyświecał nam w trakcie konstruowania oferty programowej w dość długim bo ponad miesięcznym horyzoncie czasowym, tej skądinąd dobrze przyjętej wśród publiczności idei. Mam nadzieję, że Wojtek gdzieś tam przyglądając się z góry będzie czuwał nad całym tym pomysłem i nad nami wszystkimi, którzy za jego naśladownictwem tą niezwykłą miłość do teatru równie głęboko podzielają – podsumowuje Benedykt Juliusz Polański

Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury im. Wojtka Kaczora

/źródło: MOK