Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury im. Wojtka Kaczora

Opublikowano 24 marca 2023 przez
Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury im. Wojtka Kaczora

Festiwal Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury im. Wojtka Kaczora ma być corocznym przeglądem twórczości teatrów nieprofesjonalnych. Pierwsza edycja rozpocznie się 7 maja i potrwa do 18 czerwca br. W tym czasie na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu odbędzie się 13 spektakli teatralnych.

Program KWAKa przedstawia się następująco:

 • 7 maj ”Wielki Buzz Grow” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 8 maj „Wesele”– Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 11 maj „Pułapki miłości” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 14 maj „Mitologia Grecka – Katharsis” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 17 maj „Eksperyment” – Kompania Teatralna MAMRO z Warszawy
 • 19 maj „Chory z urojenia” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 21 maj „Mieszczanin szlachcicem” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 23 maj „Pomoc domowa” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 28 maj „Wszystko w rodzinie” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 31 maj „Makbet” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu
 • 3 czerwiec „Ostatnie dni przed spodziewanym końcem świata” – Lekki Teatr Przenośny z Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie
 • 12 czerwiec „Gwałtu co się dzieje” – Teatr Ludowy z Okleśnej
 • 18 czerwiec „Zemsta” – Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego w Nowym Sączu

Bilety do kupienia na stronie MOK: https://www.mok.nowysacz.pl/repertuar/konfrontacje-wielbicieli-amatorskiej-kultury-im-wojtka-kaczora/ 

Wojtek Kaczor – na próbach był zawsze pierwszy i zawsze ostatni opuszczał siedzibę Teatru Robotniczego przy Alejach Wolności 23. Każdego nowego adepta witał szczerze i przyjaźnie słowami: „Tutaj w teatrze, wszyscy mówimy sobie per ty – Wojtek jestem”. Na kilka dni przed śmiercią snuł plany o powrocie na dobrze mu znaną i ukochaną scenę. – tak go wspominają przyjaciele z Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.

Zmarł w wieku 74 lat, 13 grudnia 2017r.

Dla całej naszej społeczności aktorskiej Wojtek Kaczor, stanowi pewnego rodzaju symbol, wszystkiego tego co w teatrze najlepsze: wiedzy, pasji, kompetencji, życzliwości, empatii, chęci pomagania innym i uczenia się ciągle nowych rzeczy. Postać Wojtka to przykład bezinteresownej miłości do teatru i równie bezinteresownej prawdziwej przyjaźni między kolegami i koleżankami aktorami, budowanej i pielęgnowanej przez lata, ponad różnicami i podziałami wynikającymi z wieku, statusu, czy umiejętności. Miałem olbrzymie szczęście i honor zagrać wraz z nim, w ostatnim jak się okazało dla Wojtka spektaklu „Damy i Huzary” A. Fredry. To było przeżycie głęboko niezwykłe, gdyż miałem świadomość, że debiutuję u boku legendy. – wspomina Benedykt Juliusz Polański dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu – siedziby Teatru Robotniczego nieprzerwanie od 1953 roku.

W uznaniu zasług Wojtka dla sądeckiej społeczności miłośników teatru, aktorów, widzów, reżyserów, scenografów, kostiumologów, i tych, którzy Go znali, w 2023 roku, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu wraz ze społecznością aktorów i Jego licznych przyjaciół powołał do życia cykliczną inicjatywę artystyczną pod nazwą KWAK (Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury) im. Wojtka Kaczora.

– W naszym zamyśle twórców i organizatorów, KWAK ma być corocznym przeglądem twórczości teatrów nieprofesjonalnych bez jakiegokolwiek pierwiastka rywalizacji pomiędzy aktorskimi zespołami. Luźna atmosfera, wymiana doświadczeń, podglądanie kolegów aktorów w trakcie gry na scenie, warsztaty teatralne, jak i możliwość zaprezentowania sądeckiej publiczności różnorodności oferty z zakresu amatorskiej, aczkolwiek na bardzo wysokim poziomie kultury, to cel jaki przyświecał nam w trakcie konstruowania oferty programowej w dość długim bo ponad miesięcznym horyzoncie czasowym, tej skądinąd dobrze przyjętej wśród publiczności idei. Mam nadzieję, że Wojtek gdzieś tam przyglądając się z góry będzie czuwał nad całym tym pomysłem i nad nami wszystkimi, którzy za jego naśladownictwem tą niezwykłą miłość do teatru równie głęboko podzielają – podsumowuje Benedykt Juliusz Polański

Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury im. Wojtka Kaczora

/źródło: MOK