Przejdź do treści


Komunikat w sprawie ewentualnego strajku nauczycieli

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Komunikat Zespołu ds. nadzorowania sytuacji organizacyjnej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz w związku z planowanym strajkiem nauczycieli

Mając na uwadze szczególną sytuację, związaną z zapowiadanym na 8 kwietnia i następne dni strajkiem nauczycieli, powołany przez prezydenta Ludomira Handzla zespół podjął działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa, właściwego przepływu informacji i wsparcia dla dyrektorów szkół, rodziców, dzieci i młodzieży.

Wszystkie przedszkola miejskie pracują normalnie, żadne nie przystąpiło do strajku.

W szkołach podstawowych nr 2, 9 i 21 zajęcia będą odbywały się jak zwykle, placówki te nie przystąpiły do strajku.

W pozostałych szkołach podstawowych dyrektorzy zostali poinformowani przez ZNP o tym, że 8 kwietnia rozpocznie się strajk. Dzisiaj (5.04) dyrektorzy szkół będą podejmowali decyzje dotyczące organizacji pracy w szkołach od 8 kwietnia, lub o odwołaniu zajęć i zwróceniu się do rodziców o nieprzyprowadzanie dzieci do szkół.

W przypadku gdy szkoła nie będzie mogła zorganizować zajęć opiekuńczych, a pozostawienie dzieci w domu przez cały dzień będzie wiązało się z bardzo dużym utrudnieniem dla rodziców, dzieci będą mogły skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych przez Urząd Miasta w godzinach 8.00 – 14.00 wg. harmonogramu przedstawionego w tabeli poniżej.  Zajęcia opiekuńcze będą realizowane przez wykwalifikowanych pracowników Zespołu Świetlic Środowiskowych i Pałacu Młodzieży posiadających wymagane uprawnienia do pracy w wyznaczonych miejscach. Dodatkowo przy organizacji zajęć opiekuńczych wspomagać nas będzie grupa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Rodzice, którzy zdecydują się skorzystać z zajęć opiekuńczych dla swoich dzieci będą proszeni przez o wypełnienie dokumentu umożliwiającego osobom prowadzącym te zajęcia przejęcie opieki nad dziećmi.

Dzieci uczęszczające do szkoły: Mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza Świetlica środowiskowa “Klub Kotłownia” ul. Barbackiego 64
Szkoła Podstawowa nr 3  im. Jana Kochanowskiego W budynku szkoły zajęcia prowadzone przez instruktorów Pałacu Młodzieży
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Jerzego Popiełuszki Świetlica środowiskowa “Zabełcze” w budynku szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju Zajęcia prowadzone przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku SP 21 im. Jana Pawła II ul. Rokitniańczyków 26
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Władysława Jagiełły Świetlica środowiskowa “Szujskie” ul. Sienkiewicza 17, Świetlica środowiskowa “Kaduk” ul. Grunwaldzka 41
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliana Tuwima Świetlica środowiskowa “Falkowa” w budynku szkoły
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Świetlica środowiskowa “Biegonice” ul. Węgierska 206
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny Zajęcia prowadzone przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku SP 21 im. Jana Pawła II ul. Rokitniańczyków 26
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich Świetlica środowiskowa “Zawada” w budynku szkoły
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich Świetlica środowiskowa “Poręba Mała” w budynku szkoły
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego W budynku szkoły zajęcia prowadzone przez instruktorów Pałacu Młodzieży
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego W budynku szkoły zajęcia prowadzone przez instruktorów Pałacu Młodzieży

 

Poza zajęciami organizowanymi dla poszczególnych szkół, od godz. 8.00 czynna będzie pracownia przy ul. Jagiellońskiej 21, również tam dzieci będą mogły skorzystać z zajęć organizowanych przez instruktorów Pałacu Młodzieży.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Zespole Szkół nr 5 Specjalnych zajęcia będą odbywały się jak zwykle, pracownicy tych placówek nie przystąpią do strajku.

W szkołach ponadgimnazjalnych decyzję o organizacji zajęć w dniach od 8 kwietnia podejmują dyrektorzy szkół, Urząd Miasta nie będzie organizował w tych szkołach dodatkowych zajęć opiekuńczych ze względu na niewielkie zainteresowanie takimi zajęciami wyrażone przez rodziców. W związku z możliwością wzmożonego ruchu pieszych (młodzieży) w tym czasie będą pełnione dodatkowe patrole Straży Miejskiej dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Niezależnie od podejmowanych działań wszyscy mamy nadzieję, że negocjacje prowadzone pomiędzy przedstawicielami rządu i związków zawodowych zakończą się sukcesem i wszelkie zaplanowane przez Zespół działania nie będą musiały być wdrożone, a nauczyciele i uczniowie będą mogli spokojnie przystąpić do pracy i nauki w szkołach

/źródło: UMNS