Przejdź do treści

Komunikat starosty nowosądeckiego: umów się telefonicznie na wizytę w urzędzie!

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

W związku z pogłębiającym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, starosta nowosądecki podjął decyzję o zmianach w organizacji pracy Starostwa Powiatowego Nowym Sączu mając na uwadze zarówno zdrowie pracowników jak i klientów urzędu. Działania mają charakter prewencyjny. Nowe zasady zaczynają obowiązywać od dzisiaj (13 marca 2020 r.).

Informacja dla KLIENTÓW:

  • do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33) będzie można wejść od godz. 08:00 – poniedziałek, w pozostałe dni od godz.7:30. Wtedy urząd rozpoczyna pracę. Nie będzie możliwości, tak jak dotychczas, wcześniejszego wejścia do budynku;
  • aby uniknąć sytuacji, w której w kolejce oczekuje kilkadziesiąt osób, wszystkie wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu MUSZĄ być wcześniej umówione telefonicznie (18 41 41 777) lub zgłoszone w systemie rezerwacji internetowej pod adresem: https//www.rezerwacje.nowosadeckie.pl/servis/1

Prosimy o przychodzenie na wyznaczoną godzinę zgodnie z rezerwacją! Osoby bez rezerwacji telefoniczne lub internetowej NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE!!!;

  • w Wydziale Geodezji i Wydziale Budownictwa (ul. Strzelecka 1 w Nowym Sączu) wyłącza się swobodny ruch osób. Mieszkańcy obsługiwani będą wyłącznie w tymczasowych punktach obsługi wyznaczonych na terenie budynku bez możliwości wchodzenia do pokojów pracowników;
  • w Wydziale Nieruchomości oraz Wydziale Rozwoju (ul. Kościuszki 3 w Nowym Sączu) wyłącza się swobodny ruch osób. Mieszkańcy obsługiwani będą wyłącznie w tymczasowych punktach obsługi wyznaczonych na terenie budynku bez możliwości wchodzenia do pokojów pracowników
  • porady Powiatowego Rzecznika Konsumentów udzielne będą drogą mailową lub telefoniczną: pszeliga@nowosadecki.pl, tel. 18 41 41 624;
  • dla niektórych urzędników wprowadzony zostaje (wzorem administracji rządowej i zgodnie z poleceniem Prezesa Rady Ministrów) system pracy zdalnej.

Osoby, które nabyły lub sprzedały pojazd już zarejestrowały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej proszone są o dokonywanie nabycia lub zbycia pojazdu drogą:
elektroniczną przez platformę ePUAP;

W każdej sprawie nie wymagającej osobistego stawiennictwa w urzędzie należy wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędnikami: przez e-PUAP, listownie, wysyłając pisma/wnioski na e-maila: powiat@nowosadecki.pl lub poprzez kontakt telefoniczny https://nowosadecki.pl/pl/kontakt-lokalizacja

/źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu