Przejdź do treści


Komunikat: Rozpoczęcie ocen energetycznych budynków

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

W najbliższych dniach rozpocznie się sporządzanie ocen energetycznych budynków dla kandydatów na Odbiorców Końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020.  Przypominamy o sprawdzeniu tożsamości osób dokonujących wizji lokalnych i ocen energetycznych (Lista pracowników dostępna jest w treści artykułu).

W ramach procedury przetargowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, na wykonanie ocen energetycznych dla Subregionu Sądeckiego zostało wybrane konsorcjum: ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BBC BEST BUILDING CONSULTANTS NADZORY I DORADZTWO BUDOWLANE ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI (lider konsorcjum) i BBC BEST BUILDING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

A oto wykaz pracowników wykonawcy, upoważnionych do wykonywania wizji lokalnych i ocen energetycznych:

 1. Krzysztof Sałyga
 2. Łukasz Zdziebłowski
 3. Tomasz Biela
 4. Wojciech Pinkiewicz
 5. Tymoteusz Fatek
 6. Kamil Gawron
 7. Rafał Mielnik
 8. Piotr Blus
 9. Paweł Kozielski
 10. Marek Wachałowicz
 11. Daniel Wojcieszak
 12. Łukasz Ulman
 13. Marek Gajek
 14. Kamila Jaroszewicz
 15. Jacek Ślusarczyk
 16. Artur Marszałek
 17. Rafał Jamrogiewicz
 18. Dominik Jakubowski
 19. Marzena Klęk
 20. Dawid Kamłuk
 21. Maciej Pacholec
 22. Natalia Kachnic
 23. Agnieszka Wachłowicz
 24. Piotr Murzyn
 25. Wojciech Dyracz
 26. Bartek Morek
 27. Roman Krakowiak
 28. Michał Kawcki
 29. Tomasz Zagalak
 30. Robert Kozioł
 31. Klaudia Gierałt

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wizji lokalnej i sprawdzenie dokumentów tożsamości pracowników wykonawcy.

W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest wykonać:

 1. Wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną;
 2. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy: identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej;
 3. Zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EP H+W);
 4. Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

/Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza/