Przejdź do treści


Komfortowo dla kierowców, bezpiecznie dla mieszkańców

Komfortowo dla kierowców, bezpiecznie dla mieszkańców - Fot. Maria Olszowska

Kilometry nowej nawierzchni asfaltowej i budowane kolejne chodniki – to efekt decyzji Zarządu Powiatu Nowosądeckiego i pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
Jedną z inwestycji będzie przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową w Ptaszkowej. W tym przypadku, Powiat Nowosądecki finansuje opracowanie dokumentacji technicznej, a inwestycję – PKP PLK, do której należy wiadukt.
– To bardzo ważna inwestycja, szczególnie dla mieszkańców i kierowców – mówił starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Po jej zakończeniu znacznie wzrośnie poziom bezpieczeństwa w tym miejscu i komfort jazdy kierowców. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość opracowania to 184,5 tysiąca złotych.
Dokumentacja w całości zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu.
– Trwa przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz – Florynka i Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów – dodaje starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Wartość zadania to prawie dwa miliony złotych. Aby nie obciążać budżetu Powiatu, pozyskaliśmy na ten cel ponad milion dwieście tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończono już prace na połowie mostu, na którą został obecnie skierowany ruch pojazdów.
Kolejna inwestycja to odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Berest – Mochnaczka Wyżna w Czyrnej. Wartość zadania – 1.935.909,18 zł, w tym
z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.478.398,00 zł. Prace rozpoczęto 10 maja, a termin zakończenia został ustalony na koniec listopada tego roku. Wykonano już most objazdowy i przełożono sieć wodociągową, energetyczną i kanalizację sanitarną.
– Trwają prace przy odbudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w Ptaszkowej – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Wartość zadania to ponad 3,5 miliona złotych, w tym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ponad 2,4 miliona złotych.

Zadanie obejmuje także przebudowę odcinka drogi powiatowej na długości 310 metrów (466.558,43 zł – w całości z budżetu Powiatu) i budowę kanału technologicznego (42.710,83 zł – w całości z budżetu Powiatu). Prace rozpoczęto 1 czerwca 2017 r.
– Zakończyliśmy przebudowę drogi powiatowej Grybów – Krużlowa w miejscowości Siołkowa – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – Wartość zadania to ponad sześćset tysięcy złotych. Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy na ten cel ponad 380 tysięcy złotych.
Trwa natomiast remont mostu w Roztoce Wielkiej. Wartość zadania – 378.478,85 zł, w tym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 302.775,00 zł (80% wartości zadania). Prace zostały rozpoczęte 19 maja 2017 r.
Ale to nie wszystkie zadania. Obecnie, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłosił przetargi na realizacje kilku następnych inwestycji.
– Jest to między innymi remont drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina, remont muru oporowego w Królowej Polskiej od strony potoku Królówka, przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska i Korzenna – Krużlowa oraz przebudowa drogi powiatowej Grybów – Krużlowa Niżna polegająca na budowie chodnika – mówi Adam Czerwiński, dyrektor PZD.
Trwają również prace związane z budową chodników na terenie gmin Powiatu Nowosądeckiego i we współpracy z gminnymi samorządami.
 

(olsz)
Fot. Maria Olszowska