Przejdź do treści


Komentarz sądeckiej Policji w sprawie nieprawdziwych danych podanych przez youtubera

Fot. KM Policji w Nowym Sączu

Jak informuje asp. dr Iwona Grzebyk-Dulak Oficer sądeckiej Policji – W roku 2014 na terenie Nowego Sącza w roku 2014 zgłoszono 2282 przestępstw, czyli o połowę mniej niż przedstawiono w publikowanym raporcie youtubera. Natomiast na 1000 mieszkańców Nowego Sącza przypadało wówczas 27 przestępstw a nie 50 – jak podaje youtuber, natomiast na 1000 mieszkańców Sądecczyzny przypadało wówczas 15 przestępstw.

Rok 2014

Na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2014 zgłoszono 2282 przestępstwa, czyli o połowę mniej niż przedstawiono w publikowanym przez media raporcie youtubera.

W roku 2014 zgłoszono 3692 przestępstwa, jednak są to dane dotyczące całej Sądecczyzny, a nie tylko miasta Nowego Sącza.

W wymienionym roku wszczęto 4427 postępowań, jednak również są to dane dotyczące całej Sądecczyzny (miasta i powiatu, a nie tylko Nowego Sącza, jak podano w tym raporcie), co oznacza że na 1000 mieszkańców Sądecczyzny* przypada nie 50 a ok. 15 przestępstw.

* 294 988 mieszkańców Sądecczyzny (211 045 powiat nowosądecki i 83 943 miasto Nowy Sącz) w roku 2014 zgodnie z danymi z Rocznika Statystycznego GUS.

Rok 2017

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (czyli na terenie całej Sądecczyzny) w roku 2017 zgłoszono 3082 przestępstwa z czego 1903 na terenie miasta Nowego Sącza, natomiast 1179 na terenie powiatu nowosądeckiego.

Ogółem wszczęto 3643 przestępstwa. Jest to najmniejsza liczba od 10 lat, przy wykrywalności 87,5 %, co daje największą wykrywalność na Sądecczyźnie w ostatnich latach. Oznacza to, że w prawie dziewięćdziesięciu procentach przestępstw sprawca zostaje wykryty i ponosi konsekwencje swoich czynów. Jest to istotny wskaźnik, który poprzez wymierny efekt jakim jest ujęcie sprawcy, przekłada się na stan bezpieczeństwa.

Generalnie Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu odnotowuje systematyczny spadek liczby wszczętych postępowań w odniesieniu do lat ubiegłych (dla przykładu w roku 2014 – 4427, w roku 2015 – 3997), w tym dotyczących przestępstw traktowanych jako najbardziej dokuczliwe społecznie czyli m.in. rozbojów, kradzieży i kradzieży z włamaniem.

Dodam również, że w dużej mierze na liczbę prowadzonych postępowań przygotowawczych wpływa liczba zgłoszonych przestępstw gospodarczych, które nie mają aż tak znaczącego przełożenia na poczucie bezpieczeństwa na Sądecczyźnie jak przestępstwa o charakterze kryminalnym.

Generalnie Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu odnotowuje systematyczny spadek liczby wszczętych postępowań w odniesieniu do lat ubiegłych (dla przykładu w roku 2014 – 4427, w roku 2015 – 3997), w tym dotyczących przestępstw traktowanych jako najbardziej dokuczliwe społecznie czyli m.in. rozbojów, kradzieży i kradzieży z włamaniem.

Dodam również, że w dużej mierze na liczbę prowadzonych postępowań przygotowawczych wpływa liczba zgłoszonych przestępstw gospodarczych, które nie mają aż tak znaczącego przełożenia na poczucie bezpieczeństwa na Sądecczyźnie jak przestępstwa o charakterze kryminalnym.

/KMP Nowy Sącz