Przejdź do treści


Komendant PSP w Komisji Bezpieczeństwa

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu obradowała Wspólna Komisja Bezpieczeństwa dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.
Podczas spotkania, które rozpoczął członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Franciszek Kantor, oficjalnie powołano st. bryg. Waldemara Kuźmę – nowego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.
Rozmawiano m.in. o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015-2017”, przedstawiono także wnioski wypracowane przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Członkowie komisji wysłuchali też sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez administratorów cieków wodnych mających wpływ na poprawę ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, a także o stanie przygotowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Podczas spotkania obecni byli członkowie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie prowadził Marek Nieć – dyrektor Wydziału Zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza.

(olsz)
Fot. Maria Olszowska