Przejdź do treści


Komendanci pogratulowali zwycięzcom plebiscytu „Policjant Roku Małopolski 2017”

Policjant Roku Małopolski 2017

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wraz ze swoim zastępcą pogratulował dzisiaj (19 lipca) starszemu posterunkowemu Jackowi Łukasikowi, który został Policjantem Roku 2017 w Małopolsce oraz młodszemu aspirantowi Józefowi Zarabskiemu – wyróżnionemu w tym plebiscycie.

Starszy posterunkowy Jacek Łukasik zdobył 2263 głosy w plebiscycie organizowanym przez „Gazetę Krakowską” i Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i został tym samym Policjantem Roku 2017 w Małopolsce. Z kolei młodszy aspirant Józef Zarabski z liczbą 1009 głosów, znalazł się w pierwszej piątce laureatów. Sukces sądeckich policjantów jest tym większy, że w plebiscycie brało udział ponad stu policjantów!

Sukcesu pogratulowali funkcjonariuszom mł. asp. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu oraz mł. insp. Jerzy Polczyk – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, którzy życzyli laureatom plebiscytu niesłabnącej satysfakcji i dumy z wypełniania tak ważnej powinności, a także wyrazili nadzieję, że uzyskane wyróżnienie będzie motywacją do dalszego działania i oddanej służby społeczeństwu.

Poniżej kilka faktów z zawodowego życia laureatów plebiscytu:

Zwycięzca plebiscytu st. post. Jacek Łukasik pełni służbę w Referacie Patrolowo-Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Policjant tak mówi o sobie:

Dzięki pracy na ulicy, wśród ludzi, nauczyłem się, że do wszystkiego należy podchodzić spokojnie i panować nad emocjami, pomimo trudu i nieznanego co przyniesie kolejny dzień. Niejednokrotnie będąc jako pierwszy na miejscu zdarzenia, spotykam się z tragedią konkretnej osoby i wtedy staram się znaleźć rozwiązanie, a przede wszystkim pomóc, ponieważ główną zasadą mojej codziennej pracy jest służba i pomoc obywatelom.

Kolejny laureat plebiscytu – mł. asp. Józef Zarabski jest policjantem z dziesięcioletnim stażem służby. Obecnie pracuje na stanowisku kontrolera ruchu drogowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W służbie realizuje zadania związane z kontrolą ruchu drogowego angażując się w eliminowanie przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, w szczególności tych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu (np. nietrzeźwi kierujący). Cechuje go wysoka kultura osobista, co pozytywnie wpływa na kontakt z kontrolowanymi uczestnikami ruchu. W swoim środowisku również cieszy się pozytywną opinią i jest postrzegany jako osoba chętnie świadcząca pomoc innym. Posiada przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z tytułem ratownika, a posiadane umiejętności przydają mu się w codziennej służbie, kiedy niesie pomoc rannym w wypadkach.

źródło: KM PSP w Nowym Sączu